ISSN 2228-1975
Search

Aasta koos Kirik & Teoloogiaga – ajakirja sünnipäev

Populaarteaduslik kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia alustas ilmumist 2011. aasta neljandal advendipühapäeval (18.12.2011) ning sellest täitub üks aasta. Uus number ilmub igal reedel ja tänaseks oleme jõudnud 53. numbrini. K&T on loodud ja tegutseb vabatahtliku kodanikualgatusena. See on kodanike – ennekõike Jumala riigi kodanike – ettevõtmine, et „kirik oleks Eesti ühiskonnas teoloogilisem ning sellisena ehedamalt ja tõelisemalt kirik“ (vt „Meist“).

Nii K&T toimetuskolleegiumi kui kaasautorite töö on toimunud vabatahtlikkuse alusel ühise aate nimel, et „toetada ja elavdada teoloogilise mõttevahetuse toimumist ning aidata sellega kaasa teoloogilise otsustusvõime teravnemisele ja teoloogilise vastutustunde süvenemisele Eesti luterlikus kirikus, aga ka siinses kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt“ (vt „Meist“). Ka hoolitsemine veebikodu ning kaastööde keelelise külje eest on toimunud eelkõige vabatahtliku tööna.

Tänases sünnipäevanumbris avaldame nii K&T 2011.–2012. aasta sisukorra kui ka registri autorite järgi. Lisaks leiab rubriigist „Arhiiv“ kõikide ajakirjanumbrite juhtkirjad koos sisukordade ja viidetega tekstidele. Kui klikkida mõne teksti pealkirja juures asuvale autori nimele, saab näha kõiki tema kaastöid. Koondsisukord ja autoriregister peaksid oluliselt hõlbustama nii ajakirjas ilmunust ülevaate omandamist kui mingi konkreetse teksti leidmist.

 

Kirik & Teoloogia Eesti meediamaastikul

Toimetuskolleegiumil on rõõm tõdeda, et nii lugejate kui kirjutajate poolt on K&T üle ootuste hästi vastu võetud. See näitab, et K&T missiooni peetakse oluliseks ja toetatakse! Ajakiri on leidnud eesti meediamaastikul kindla koha: sellele on ühel pool kõige lähemal Usuteaduslik Ajakiri, teisel pool nädalaleht Eesti Kirik. Ajakirja arendamisel loodetakse sammu pidada ka eesti kultuuriajakirjanduse lipulaevadega, Akadeemia, Vikerkaare ning nädalalehega Sirp. K&T püüab järjepidevalt anda oma panuse, et Eestis süveneks, avarduks ja igapäevastuks usukultuuri kvaliteetne käsitlemine.

Hea meel on nentida, et ajakirja lugejaskond on pidevalt kasvanud ning küünib juba paari tuhande lugejani kuus. Esimene sünnipäev on kohane hetk tänulikuks tõdemuseks: Jumala armust on K&T kujunenud keskseks eestikeelseks foorumiks, „vaatlemaks maailma teoloogi seisukohalt“.

 

Üleskutse toetada ajakirja väljaandmist, levikut ja arendamist

Ehkki enamus tegevusi ühenduses ajakirjaga toimub vabatahtlikkuse alusel ja aatepõhiselt, nõuab ajakirja veebikodu, selle hooldamine ja arendamine, samuti kaastööde pidev ja mahukas keeletoimetamine vältimatult teatavaid rahalisi vahendeid. Seetõttu kutsume kõiki lugejaid toetama ajakirja väljaandmise jätkumist: Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium, Swedbank, a/a 221054798066.

Ühtlasi palume mõelda sellele, kas saaksite panna nt oma oma koguduse, töökoha, kooli jne infostendile üles ajakirja tutvustava plakati. Seda võib  trükkida välja nii A3 kui A4 formaadis siit. Ka see, kui antakse muul moel K&T olemasolust teistele märku, on ajakirja elujõulisuse ja tuleviku jaoks oluline.

Täname lõpetuseks kõiki, kes on teinud aasta vältel toimetuskolleegiumile ettepanekuid ja soovitusi ajakirja arendamiseks. Need on jätkuvalt väga oodatud ja teretulnud toimetuskolleegiumi aadressile toimetus@kjt.ee. Ühe soovituse teostame ka tänases sünnipäevanumbris: nüüdsest peale leiab avalehel rubriigi „Meist“ alt toimetuskolleegiumi liikmete lühitutvustused koos fotodega.

 

Kaasautorid ja teised abilised – suur aitäh!

Ajakirjal on suur, spontaanses järjestuses kujuvõtnud kaasautorite ring – tugevalt üle 100 inimese – ning see laieneb jätkuvalt. Lisaks juba tuntud nimedele on uueks aastaks andnud kaastöölubaduse kümned uued autorid.

K&T autoriteks on tänase seisuga Lea Altnurme, Riho Altnurme, Imbi Arro, Jaak Aus, Michael Beintker, Michael Bünker, Anne Burghardt, Matthias Burghardt, Lucinda Coleman, Ingolf U. Dalferth, Vallo Ehasalu, Christoph Elsas, Kristel Engman, Meelis-Lauri Erikson, Meelis Friedenthal, Patrik Göransson, Naatan Haamer, Siimon Haamer, Lea Heinaste, Tiiu Hermat, Wilfried Härle, Tiina Janno, Lea Jants-Ylonen, Toomas Jürgenstein, Toivo Kaasik, Algur Kaerma, Otto Kaiser, Roland Karo, Kerstin Kask, Margus Kask, Katrin Keso-Vares, Tauno Kibur, Liina Kilemit, Kaisa Kirikal, Tiina Klement, Anu Konks, Eha Kraft, Eve Kruus, Mihkel Kukk, Anne Kull, Tarmo Kulmar, Tiit Kuusemaa, Marju Kõivupuu, Allan Kährik, Triin Käpp, Heli Künnapas, Merike Kütt, Taavi Laanepere, Alar Laats, Annika Laats, Jaan Lahe, Margit Lail, Kari Latvus, Tõnu Lehtsaar, Marju Lepajõe, Helle Licht, Kätlin Liimets, Marin Loorits, Valdo Lust, Aare Luup, Kadri Lääs, Katrin-Helena Melder, Kaido Metsoja, Siiri Mikk, Janek Mäggi, Ergo Naab, Kristel Neitsov-Maurer, Urmas Nõmmik, Kaspar Näf, Maria Roberta Org, Toomas Paul, Peeter Paenurm, Mare Palgi, Urmas Petti, Einike Pilli, Toivo Pilli, Uwe-Karsten Plisch, Allan Praats, Andres Põder, Christine Svinth-Værge Põder, Johann-Christian Põder, Thomas-Andreas Põder, Tiit Pädam, Atko Remmel, Ain Riistan, Priit Rohtmets, Vello Salo, Elmar Salumaa, Tiit Salumäe, Ove Sander, Olga Schihalejev, Joel Siim, Merle Prass-Siim, Heikki Silvet, Maarja Sokk, Aleksandra Sooniste, Hele-Maria Taimla, Meeli Tankler, Randar Tasmuth, Karin Teder, Marko Tiitus, Ants Tooming, Anti Toplaan, Arho Tuhkru, Kadri Ugur, Nelli Vahter, Jüri Vallsalu, Rein Veidemann, Ursula Vent, Andres Vesper, Hedi Vilumaa, Aira Võsa.

Kirik & Teoloogia tehnilise külje eest on hoolitsenud Jaan Süld. Avaldatavate tekstide keeletoimetamisel on aidanud Mari-Liis Tammiste, Anneli Sihvart, Lea Jürgenstein ja Riina Ruut.

Toimetuskolleegium tänab – ka ajakirja lugejate nimel – kõiki senised ja tulevasi autoreid ning teisi abilisi!

 

 

Soovitatud:

English