ISSN 2228-1975
Search

Rõõmusõnum loodule (nr 431/ 13.3.2020)

On kannatusaeg, mis tuletab meile meelde, et maailm kannatab. Ja ometi ei suuda ta sellega leppida. Ta otsib väljapääsu, igatseb oma olukorra muutumist. Sageli tundub, et seda väljapääsu ei ole ja maad võtab lootusetus. Ja siis, kui meeleheide on kõige suurem, kuuleb ta sõnumit Teisest Maailmast, Jumala sõnumit, mis ütleb: „Ära karda! Ma olen sind lunastanud. Sa oled minu päralt.“

Tänases jutluses kirjeldab ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige, õpetaja Jaan Lahe, loodu igatsust lunastuse järele. Kogu loodu, kes ägab kannatuste ja surma koorma all, igatseb vabanemist kannatustest ja hirmust ja just seda vabanemist kuulutab talle Jumal oma evangeeliumi kaudu.

Arvamusloos jätkab EELK Saksa Lunastaja koguduse ja EELK Keila koguduse õpetaja Matthias Burghardt EELK põhikirjareformi teemal. Burghardt rõhutab lepitavat vaimsust öeldes, et „kõige tähtsam on rahus ja konstruktiivses vaimus järele mõelda. Jätta kõrvale isiklikud ambitsioonid ja mõelda, mis on praeguses olukorras meie kiriku usutunnistuskirjade alusele jäädes parim.“

Avaldame 2. osa Luterliku Maailmaliidu dokumendist „Misjon kontekstis“, mis käsitleb kiriku ülesannet tuua evangeelium inimesteni, kes seda igatsevad ja teha seda nii, et see oleks neile mõistetav ja taibatav. See evangeelium, mis kuulutab vabanemist kaduvuse orjusest ja näitab teed Jumala laste kirikuse vabadusse, on meiegi lootus keset elu ebakindlust, kaduvust ja kannatusi. Ta kuulutab meile rõõmusõnumit lunastusest, mille järele me igatseme ja ütleb meile, et viimane sõna ei jää surmale ega kannatustele, vaid Kristusele, kes on meie eest kannatanud ja surnud ning võitnud ära surma.


Tänasest numbrist võib lugeda:

Luterlik Maailmaliit, „Misjon kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine“. 2. osa.

Matthias Burghardt, EELK põhikirjareform.

Jaan, Lahe, Loodu igatseb lunastuse järele (Rm 8:18-25).

Tiina-Erika Friedenthal kaitses doktoritöö

Võimalus osaleda klassikaliste ja idamaiste keelte suvekoolis 2020

VAATA-KUULA: Konverents “EELK identiteet?” on järelvaadatav ja -kuulatav

Juhtkirja foto: Ergo Naab


Vaata, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka uuendatud 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English