ISSN 2228-1975
Search

Armastuse kihid (nr 499/ 2.7.2021)

Foto: Aarne Adler

EELK perikoopide abimaterjalide sari on oma neljandas aastas. Käesoleval nädalal avaldame seitsmenda pühapäeva pärast nelipüha perikoobi Lk 6:27–31 abimaterjali. Perikoobi abimaterjali on seekord koostanud Joel Siim ning Kirik & Teoloogia (K&T) toimetuse liige Ergo Naab. Perikoop pärineb Väljajutluse õpetuste algusest. Andestamine, vaenlaste armastamine, omakasupüüdmatu andmine ja kohtumõistmisest loobumine on selle kirjakoha põhilised teemad. Selle perikoobi esimeses lõigus Lk 6:27–31 rõhutab Luuka Jeesuse antud käsku armastuse avaldamisest neile, kes jüngreid vihkavad ja taga kiusavad.

Matrjoška on meist paljudele lapsepõlvest tuttav mänguasi. Matrjoška on kujund, mida kasutab Külli Suurevälja, kui arutleb K&T käesoleva nädala arvamuste rubriigis avaldatavas essees usuelu, kirikuelu ja teoloogia suhete üle ninge loob seoseid sekulariseerumise, religioosssusega, vaadeldes seda kõike avalikus ruumis. Jätame igale lugejale avastada, millised kihid autori arvates selles matrjoškas peidus on.

Rõõmustagem selle üle, et Tartu Ülikooli usuteaduskonnas ja EELK Usuteaduse Instituudis on tänavusel õppeaastal kaitstud ohtralt bakalaureuse- ja magistritaseme töid. Lähemalt saate tööde sisust ja uhketest lõputöö kaitsjatest lugeda meie uudiste rubriigis.

Käesoleval aastal veedab K&T toimetus juulikuu puhates, seda esmakordselt ajakirja tegusemise algusest. Puhkamine ja enda eest hoolt kandmine aitab meil kõigil usinamalt meeles pidada ja jõudsamalt täita Jeesuse antud armastuse käsku. Ilmateated lubavad Eestimaale sooja ja lõõgastavat juulikuud. Loodame, et meie lugejad võtavad nii suvesoojast kui ka eesti looduse ilust ja andidest maksimumi. Puhkame eelmise talve ja kevade vaevadest, kogume energiat uueks töiseks hooajaks. Nii plaanib teha ka K&T toimetus. Augustis oleme tagasi teile lugemisrõõmu pakkumas ja ootame teid meie pakutava üle mõtisklema.

Toimetuse suvepuhkus kestab 3.07- 5.08.2021.a. Ootame kõiki lugejaid suvepuhkuse järel tagasi meie pakutavat lugemisvara nautima ja meie rõõmu jagama, kui avaldame reedel, 6. augustil 2021. a ajakirja Kirik & Teoloogia 500. numbri.


Tänasest Kirik & Teoloogia numbrist võib lugeda:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/15: seitsmes pühapäev pärast nelipüha Lk 6:27–31.

Külli Suurevälja, Matrjoška. Essee usuelu ja kirikuelu seose mõtestamisest.

Liisa Maria Murdvee, Asjade evangeelium. IV osa.

Tartu ja Tallinna usuteaduskondades kaitsti lõputöid.

K&T toimetuskolleegiumi suvepuhkus 2.07- 6.08.2021.a.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English