ISSN 2228-1975
Search

Mälestades peapiiskop Desmond Tutu elu

Desmond Tutu 2006. aastal. Foto: Peter Williams/MKN


Kirikud ja religioossed juhid üle kogu maailma mälestavad Desmond Tutu elu. Desmond Mpilo Tutu (7. oktoober 1931 – 26. detsember 2021) oli Lõuna-Aafrika anglikaani kiriku piiskop ja teoloog.

Peapiiskop dr Thabo Makgoba, kes on üks Desmond Tutu järglastest Lõuna-Aafrika anglikaani kiriku Kaplinna peapiiskopi rollis, kirjutas: „Me leiname tema lahkumist, kuid kristlastena ja usklike inimestena peame me ka ülistama ühe sügavalt vaimse isiku elu, kelle jaoks A ja O oli tema suhe meie Loojaga. Ta võttis surmtõsiselt Jumalat, Jumala eesmärke ja Jumala loodut. Palve, pühad tekstid ja Jumala poolt tema hoolde usaldatud inimeste teenimine olid tema elu keskpunkt.“

Ta jätkas: „Ta uskus sügavalt ja täielikult, et meist igaüks on loodud Jumala näo järgi ning seetõttu tuleb teistel  igaühte kohelda sellisena. Selle veendumuseni ei jõudnud ta mõistusliku arutluse kaudu, see tõusis tema usust ja ta kinnitas seda sügavalt tunnetatud kirega. Ta soovis, et iga planeedil Maa elav inimene saaks kogeda ja nautida vabadust, rahu ja rõõmu, kui me tõeliselt austaksime üksteist kui jumala sarnastena looduid.“

Desmond Tutu lahkumisele järgnes kaastunde ja hea tahte sõnumite vool maailma poliitilistelt liidritelt ja kirikujuhtidelt. Siin on valikuliselt ära toodud mõned kirikute ja religioossete juhtide ning rühmade sõnumid.

Maailma Kirikute Nõukogu (MKN) tegevpeasekretär prof dr Ioan Sauca ütles, et peapiiskop Tutu oli lojaalne ja pühendunud oikumeenilise liikumise toetaja nii rõõmsal kui ka suurte väljakutsete ajal ja õpetas meile kõigile püsivuse väärtust. „Me täname Jumalat, et Ta andis meile peapiiskop Tutu üheksakümneks aastaks. Oma elu ja tööga on temast saanud väärikuse ja vabaduse kuvand kõigi inimeste jaoks, ta inspireeris paljusid kasutama nende andeid ja oskusi teiste teenimisel ning kiriku missiooni ja kuulutusliku ülesande täitmisel.“

MKN kirikute komisjoni rahvusvaheliste suhete moderaator Frank Chikane, kes osales koos Tutuga apartheidivastases võitluses, ütles: „Me oleme peapiiskop Desmond Tutu näol kaotanud Jumala suure prohveti, kes elas meie hulgas ja seisis õigluse eest – Jumala õigluse eest meile kõigile – siin Lõuna-Aafrikas, kogu Aafrika kontinendil ja kogu maailmas, kaasa arvatud palestiinlaste ebaõiglase kohtlemise vastustamine Iisraelis ja Palestiina aladel, kuhu teised sekkuda ei julgenud. Me täname Jumalat Desmond Tutu prohvetliku hääle eest, mis on väärt ülistamist nii rahvuslikul kui rahvusvahelisel tasandil.“

Canterbury peapiiskop Justin Welby ütles: „ Peapiiskop Desmond Tutu surm on uudis, mille me võtame vastu nii suure kurbuse kui ka sügava tänutundega, kui me mõtleme tagasi tema elule. Peapiiskopi armastus muutis poliitikute ja preestrite, külaelanike ja maailma poliitiliste juhtide elusid. Maailm on tänu sellele mehele teistsugune. Peapiiskop Tutu oli prohvet ja preester, sõna ja tegude mees, kes kehastas lootust ja rõõmu, mis olid tema elu alustalad. Ta oli erakordse vapruse ja julgusega mees – kui politsei tungis sisse Kaplinna katedraali, trotsis ta neid mööda vahekäiku tantsides.“

Luterliku Maailmaliidu peasekretär Anne Burghardt kirjutas oma tviidis: “LML ülistab Desmond Tutu elu ja teenimist. Tema elu oli tunnistus sellest, kuidas ristiusk saab meid inspireerida õigluse ja inimväärikuse nimel töötama. Ta õpetas meile, mida tähendab lepituse eest seista ja selle nimel töötada.“

Lõuna-Aafrika Katoliku Piiskoppide Konverents kirjutas oma kodulehel: „Puhka rahus, peapiiskop Desmond Tutu. Peapiiskoppi mäletatakse tema tohutu vaimse panuse eest Lõuna-Aafrika vabastamisse ja demokraatia loomisesse, mille eest ta sai ka Nobeli rahupreemia. Tema võitlus õigluse eest jätkus, kui ta oli Tõe ja Lepituse komisjoni juht ning ka pärast seda.“

Kardinal Pietro Parolin saatis paavst Frantiskuse nimel Roomast kaastundeavalduse Lõuna-Aafrika apostliku nuntsiuse peapiiskop Peter Wellsi kaudu: „Tema pühadus paavst Frantsiskus kurvastas, kuuldes peapiiskop Desmond Tutu surmast, ta saadab südamest tulevad kaastundeavaldused tema perekonnale ja lähedastele. Mõeldes sellele, kuidas piiskop Tutu teenis jumalasõna, edendades rassilist võrdsust ja lepitust oma kodumaal Lõuna-Aafrikas, usaldab tema pühadus piiskop Tutu hinge kõikvõimsa Jumala armu hoolde, lohutuseks kõigile, kes leinavad tema lahkumist kindlas ülestõusmise lootuses.“

Zimbabwe Kirikute Nõukogu peasekretär dr Kenneth Mtata kirjutas oma tviidis: „Ta esindas seda, mida tähendab olla kirik avalikus elus, truu Jumala sõnale, täpne, otsekohene, kartmatu, õiglane ja vaimukas üheaegselt. Puhka rahus, peapiiskop Desmond Tutu.“

Suurbritannia Muslimite Nõukogu peasekretär Zara Mohammed ütles organisatsiooni veebilehel: „Peapiiskop Desmond Tutu oli usuliidri eeskuju meie kaasajas. Lähtudes oma usutraditsioonist rääkis ta tõtt võimudele, seisis kartmatult vastu ebaõiglusele ning otsis lepitust kõikjal, kus võimalik. Ta oli võrdsuse ja apartheidivastasuse julge hääl, ükskõik, kes neis süüdi oli. Tema elu on meile meenutuseks, et me saame ehitada parema maailma ühise hüve nimel vaid kaastundliku südame ja õigluse häälega.“

Juudi telegraafiagentuur pani Tutu järelehüüde pealkirjaks „Desmond Tutu, apartheidivastase võitluse liider, kes suutis mõista juute ning kritiseeris palestiinlaste kohtlemist Iisraeli poolt, suri 90. aasta vanuses.“

Maailma leinab peapiiskop Desmond Tutu lahkumist (MKN pressiteade 26. detsembril 2021)

Desmond Tutu: rahva preester – austusavaldus | Maailma Kirikute Nõukogu

Desmond Tutu pöördumine 5. usu ja korra konverentsi poole Santiago de Compostelas 1993

Desmond Tutu’s address to the 9th Assembly of the World Council of Churches, Porto Alegre, 2006

Kirjeldus sellest, kuidas Tutu saabus 1983. aastal Vancouveris toimunud Rahu ja Õigluse vigiiliale südaöö ajal, olles just saanud passi Lõuna-Aafrika võimudelt.

Desmond Tutu: „Hoolimine ja kaastunne on üle kurjusest ja ebaõiglusest“ (KMN pressiteade 20. mail 2008. a)

MKN fotogalerii: „Peapiiskop Desmond Tutu ja Kirikute Maailmanõukogu“


Allikas: Kirikud ja religioossed juhid üle kogu maailma mälestavad Desmond Tutu elu (MKN). Tõlgitud lühendatult.

Soovitatud:

English