ISSN 2228-1975
Search

Õhus on tunda elektrit (nr 42/ 28.9.2012)

Foto: K&T

 

Õhus on tunda elektrit! Suure osa eestimaalaste meeli ja mõtteid on käesoleval nädalal haaranud mure kasvavate elektrihindade pärast. Kas nüüd tuleb nii mõnigi lamp jätta süütamata? Uus Kirik & Teoloogia number süütab aga taas lambid ega aseta neid vaka alla.

Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku emeriitvaimulik ja Marburgi ülikooli üldise usundiloo emeriitprofessor Christoph Elsas analüüsib erinevaid usunditüüpe religiooniteaduse perspektiivist. Erinevalt klassikalistest, kuigi teineteisele vastanduvatest religiooniteaduslikest teooriatest religioonide evolutsioonist monoteismi suunas ühelt poolt ja ürgmonoteismist teiselt poolt leiab Elsas, et „religiooniloos monoteisme ei esine – „ainsa“ Jumala kõrval seisavad teiste rahvaste jumalad“.

Omajagu elektrit tõi Eesti kiriklikule maastikule Humanistliku kristluse manifest. Nüüd aasta hiljem avab Eesti Kirikute Nõukogule suunatud pöördumise avaldamise tagamaid ja hindab selle mõju manifesti üks autoreid Jaan Lahe.

Politsei- ja Piirivalveameti kaplan Valdo Lust mõtiskleb oma jutluses Jumala ja inimese erinevate mõõdupuude üle inimese väärtuse hindamisel. Näitena toob ta Jeesuse jüngri Leevi, kes oli roomlaste maksukoguja, ülekohtuse süsteemi käsilane ja seetõttu ühiskonna silmis põlatud isik. Kogukonna hukkamõist oli Jeesuse jaoks seda tugevam argument just sellise inimese poole pöörduma: „Ei vaja arsti terved, vaid haiged …“ Julgustav sõnum, mis jääb kõlama on, et Jeesus „tuli selleks, et patustel oleks lootust.“

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Christoph Elsas, Polüteism, monoteism ja ateism usundiloolisest vaatenurgast.

Jaan Lahe, Kirikuga pole veel kõik läbi.

Valdo Lust, Ma ei tulnud kutsuma õigeid … (Lk 5:27–32).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

 

Soovitatud:

English