ISSN 2228-1975
Search

Teoloogia vajalikkusest (nr 500/ 6.8.2021)

Inimene on mõtlev olend ja seetõttu on tal vajadus mõtestada oma elu ja suhet maailmaga. Ta on ka uskuv olend, kes suudab sirutuda argitõelisusest kaugemale ja tunnetada oma sidet tolle Salapärasega, kes jääb argitõelisuse piiride taha ning keda „kiriku keeles“ Jumalaks nimetatakse. Kuid nii nagu kõik muu, vajab mõtestamist ka inimese usk. Teoloogia on teadus, mille ülesanne on pakkuda vahendeid ja meetodeid usu mõtestamiseks ning maailma ja elu mõistmiseks, mis lähtub usust Jumalasse kui kõige oleva transtsendentsesse alusse.

Tänane Kirik & Teoloogia number kannab ilmumisnumbrit 500. Oleme püüdnud läbi kõigi oma numbrite tutvustada lugejatele teoloogilist mõtlemist, mis on evangeelne, st evangeeliumist kui ristiusu keskmest lähtuv, kuid samas teoloogia kui teaduse tänapäevast arenguseisu arvestav. Oleme püüdnud pakkuda lugejatele võimalikult palju erinevaid teadmisi, meetodeid ja vaatenurki kristliku sõnumi ning seeläbi maailma ja inimeksistentsi mõtestamiseks, et lugejad saaksid nende hulgast valida sellised vaatenurgad, millest on abi just nende elu ja usu mõtestamiseks. See on olnud meie ajakirja missioon algusest peale ja selle missiooniga tahame jätkata. Täname kõiki lugejaid, autoreid ja annetajaid, kes on andnud oma panuse selle heaks, et ajakiri võiks ilmuda ja kes on toetanud sellega teoloogilise mõtte arengut ja levikut Eestis.


Tänasest Kirik & Teoloogia numbrist võib lugeda:


Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/16: kaheteistkümnes pühapäev pärast nelipüha Mt 23:1–12.

Urmas Nõmmik, Heebrea Piibli teaduse kohast tänapäeva religiooniuuringutes.

Katri Aaslav-Tepandi, Seal, kus sünnib kirgastumine (Lk 9:28–36).

Kirikute Maailmanõukogu toetab lastevastase vägivalla peatamise algatust.

Juhtkirja foto: Urmas Nõmmik


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English