ISSN 2228-1975

“Välistava populismi aegadel ei ole vaikimine kunagi valikuvariant”

Luterliku Maailmaliidu (LML) peasekretär õp dr Martin Junge kutsub uueaastatervituses liikmeskirikuid üles olema evangeeliumi tunnistajad kuulutades head sõnumit päästest, teenides oma ligimest, hoolitsedes Jumala loodu eest ja kaitstes rõhutuid.

Arvestades „kasvava demagoogiaga“ peavad tema sõnul kirikud „teravdama oma vaimude eristamise võimet“, selleks et nad saaksid olla Jumala muutva kohalolu tunnistajad maailmas. „Välistava populismi aegadel ei ole vaikimine kunagi valikuvariant.“

Peasekretär kiidab LML-i liikmeskirikuid kõikjal maailmas, et nad on olnud kaasamise, hoolekande, kaastunde ja armastuse eeskujud, töötanud ühtsuse, soolise – ja kliimaõigluse nimel. Ta kutsub liikmeskirikuid üles üksteist teenimistöös julgustama ja toetama, nii et „elu and, mis on Kristuses avalikuks saanud ja meile kingitud, jõuaks kõigini“.

Junge sõnul „saades karjaste sarnaseks“ ja „hoolitsedes üksteise eest kõikehõlmavalt“ täidame ning väljendame me „kõige paremini Jumala antud ülesannet: olla teeniv kogukond, kes täidab Jumala tahet nõnda, et ükski meist ei läheks kaotsi.“

Loe pöördumise tervikteksti inglise keeles.

Allikas: Luterlik Maailmaliit

Soovitatud:

English