ISSN 2228-1975
Search

Näita avatud ust (nr 444/ 12.6.2020)

Foto: Maarja Lääs


Kui võtta üdini rassistlik üleskutse “kui on must, näita ust” kontekstist välja, siis saab sellest teha üdini kristliku lause. Kui oled must, st patune, siis ära heida meelt. Ennäe, Jeesus Kristus, kes on taevauks, on sulle avatud (
Jh 10:9). Sa oled kutsutud astuma sisse sellest uksest või väljuma selle ukse kaudu Jumalariiki. Kõik rassistid, kes te olete mustad, teile on avatud taevaväravad! Parandage meelt, sest Jumalariik on lähedal. Teil on võimalus saada puhtaks.   

Koroona eriolukorra ajal meie mail suleti palju uksi. Polnud võimalust kedagi välja visata. Ja avanesid teised uksed. Nendest pajatab tänane arvamuslugu auväärse kirikuõpetaja Triin Käppi sulest – „Ühe koguduse koroonalugu”. Mis peamine, avanesid mitmed hingeuksed, mis viis lootuseni, et „oskus märgata kaaslast jääb, märgata teda just tema hetkes ja tema muredega, mitte projitseerida enda muresid teistele. Kuidas siduda kogudust omavahel enam, nii et meil oleks kõigil tunne, et kui me abi vajame, siis meid märgatakse – see on suurim väljakutse, mille ise koroona-ajast kaasa võtan”.  

Meie tänases lehenumbris on kurblik piltmõistatus, mille esitab Kirik ja Teoloogia kolleegiumi liige dr habil. Urmas Nõmmik – „Meil on lootust”. See on nagu Uku Masingu esseede kogumik sama pealkirjaga. See pilt, mis avaneb looduse tarbimisest ja vaimumaailmast, on kohutav, aga ometi on selles troostitus olukorras leida lootust nagu päikesekiiri, mis paistavad igast praost: „Täitugu ereroheline lootus, mis paistab sealt, raielangi tagant, üksikute suurte puude vahelt! Jumal aidaku meid selles!” Ja roheline oli ka Masingu värv, mis algas tema jaoks rohelise uduga ulmeromaanist „Sabatähe aastal”. Ja roheline on kirikus Püha Vaimu värv. Masingu vaim hõljub endiselt Tartu usuteaduskonna kohal ja sees. Tema vaim, kes veetis oma aega metsas. Metsas, millest läbi läheb Jumala rada. 

Meie tänase lehenumbri artiklite rubriigis avaldame EELK perikoopide abimaterjali kolmandaks pühapäevaks pärast nelipüha. Kiriklikult oleme jõudnud aega, kus ajaarvamine algab Püha Vaimu maha tulemisest inimeste peale ja sisse. Kirjakoht, mida eksegeesitakse on: „Seepärast ütle nende vastu: Nõnda ütleb vägede Jehoova: Pöörake minu poole, lausub vägede Jehoova, siis pööran mina teie poole, ütleb vägede Jehoova. Ärge olge nõnda kui teie vanemad, keda endised prohvetid hüüdsid sedamoodi: Nõnda ütleb vägede Jehoova: Et pöörake oma kurjade teede pealt ja oma kurjest tegudest; aga nemad ei kuulnud ega pannud mind tähele, lausub Jehoova. Kus on teie vanemad, ja prohvetid – kas nad elavad igavesti? Aga minu sõnad ja minu kombed, mis ma oma orjadele, prohvetitele, käskisin, eks teie vanemad ole need kätte saanud, nõnda et nad pöörasid ja ütlesid: Nõnda kui vägede Jehoova on kavatsenud meile teha meie teid mööda ja meie tegusid mööda, nõnda on ta meiega teinud.” (Suur Piibel, 1940) 

Kuulake tänaseid sõnalausujaid ja prohveteid, teie kõik, kes mustad olete! Jätkem oma ülekohus, ja pöördugem Jumala poole. Heitkem endilt rassism, mis meil on taimede, loomade, mulla, vee, õhu ja inimeste suhtes. Stopp! Lõpeta ülekohus, ütleb vägede Jahve. Ebaõiglus on see, mis tõi kaasa endaga Jumala viha Vanas Testamendis. Uues Testamendis toob ta kaasa Jumala armastuse, mis kallistab surnuks. 

Armsad lugejad, mustad ja puhtad, Jumal ilmutab end iga päev. Püha Vaim tulgu te peale ja sisse nägemaks, et meil on lootus, mis on Jumal. Mitte revolutsioonides ega protestides, vaid Jumalas, mis on ainuke väljapääsutee. Uskuge või mitte. 

Tänases numbris:

EELK perikoopide abimaterjal 3/7: kolmas pühapäev pärast nelipüha Sk 1:3–6.

Triin Käpp, Ühe koguduse koroonalugu.

Urmas Nõmmik, Meil on lootust.Vaata, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English