ISSN 2228-1975
Search

Endast välja – igaviku poole (nr 150/ 24.10.2014)

Tuule Kanni fotod raba oktoobris (2)
Foto: Tuule Kann

Kidurad ja kõverad oleme me kõik. Nagu rabamännid. Ent sellest hoolimata võime seista sirge seljaga! Astuda üksteisele vastu sirge seljaga. Millest selline julgus? Kust selline jõud? Toomas Paul on osutanud: Inimest on vaja mõõta millegagi väljaspool teda ennast. On vaja igavikulist, jumalikku, vääramatut hinnangut, mis tõstaks inimese enesekesksusest jumalikku kõrgusesse. Abi oleks inimese aitamine temast endast välja. Liikumine meeldivast õige suunas, tänasest homse suunas, maisest taevase suunas, hetkest igaviku poole, mõttetusest mõtestatusesse. Et olla sirge seljaga, on vaja jumalikku hinnangut, mis tõstaks iseendasse kõverdunud, iseenda ümber keerdunud inimese jumalikku kõrgusesse. Selle hinnangu jõul võime tõepoolest tõusta ja minna, kaasinimese poole, igaviku poole. Ja aidata ka teistel minna. Seda enesekriitilisel meelel ja võitluses, eelkõige aga rõõmsas tänus ja armastuses.

Abi oleks inimese aitamine temast endast välja. EELK emeriitõpetaja dr Toomas Paul, kelle 75. juubelile tänane number on pühendatud, on seda endast-välja-aitamise ülesannet täitnud suure südamega väga paljude jaoks. Tänases numbris kirjutavad oma õpetajast ja õpetajale EELK Tallinna Jaani koguduse abiõpetaja Eve Kruus ja toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe. Nad väljendavad mõtet, et Toomas Paul on olnud tõeline õpetaja talle omase vaimu, vaimukuse ja anniga, eeskujuga, milles ärgitaval moel on ühendatud sügav õpetatus ja soe elulisus. Selles kõiges väljendub tõuge minna edasi, mõelda edasi – olla teel!

Tänase artikli autor Jaan Lahe võimaldab lugejale sissevaate Uue Testamendi tekstikriitikasse, mis on eksegeetika esimene, hoolikust ning erinevate kriteeriumite kaalutlemist nõudev tööetapp. Piiblitekstide puhul tuleb arvestada alati ka muudatustega sõnastuses. Viimased võivad olla nii ümberkirjutamisel tekkinud vead kui ka hilisemate generatsioonide katsed teksti parandada. Tekstikriitika püüab erinevate käsikirjade võrdlemise teel selgitada välja, milline võis olla teose algne sõnastus, s.t sõnastus, mis pärineb teose autorilt.

Tänane jutlus on diakon Imbi Arro sulest, kes kirjutab halastamatuse lõpust Kristuses (Jk 2:8–13): Temas on meile rõõmusõnum Looja armastusest ja lunastusest. Temas on maailma kannatuste, patu ja vägivalla lõpp. Tema on ristil samastunud rõhutute ja alandatutega, et jaatada nende inimsust ja anda väärikus neile, keda meie põlgame ja välja tõukame“. Ühtlasi küsib ta, millise hoiaku võtab Kirik,  „mis peaks esindama Kristust, marginaliseeritute ja stigmatiseeritute sõpra.

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegium õnnitleb südamest õpetaja Toomas Pauli ja soovib kõigile head lugemist!

 

Tänases numbris:

Jaan Lahe, Põgus sissejuhatus Uue Testamendi tekstikriitikasse.

Eve Kruus, Toomas Paul – „rikutud parktikandi“ silme läbi.

Jaan Lahe, Sa äratasid minus igatsuse lennata: Laudatio Toomas Paulile tema 75. sünnipäevaks.

Imbi Arro, Halastamatuse lõpp (Jk 2:8–13).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“, sh

Toomas Pauli juubelinäitus Tallinna Jaani kirikus. Katkeid näituselt.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English