ISSN 2228-1975
Search

Utsjoel tähistati uue põhjasaamikeelse piiblitõlke ilmumist

Utsjoel tähistati uue põhjasaami keelse piiblitõlke ilmumist ning see võeti ametlikult Soome Evangeelses Luterlikus kirikus kasutusele. Pidulikul jumalateenistusel teenisid Soome peapiiskop Tapio Luoma, Oulu piisop Jukka Keskitalo, saamitöö sekretär Erva Niittyvuopion ja saamide vaimulik Mari Valjakan. Jumalateenistuse alguses andsid tõlketöörühma esindajad uue tõlke pidulikult piiskoppidele ja saami koguduse esindajatele üle .

Põhjasaami keel on saami keeltest suurim, seda räägib u 75% kõigist saamidest ehk kümned tuhanded inimesed Norra, Soome ja Rootsi aladel. Varaseim piiblitõlge sellesse keelde pärineb aastast 1895 ning on tänapäeva inimesele raskesti arusaadav. 

Tõlkeprojekt on kestnud 20 aastat. Uue tõlkega alustati eelmise sajandi lõpus Norra Piibliseltsi eestvedamisel. Uus Testament valmis 1998. Vana Testamenti hakati tõlkima järgmisel aastal juba kolme piibliseltsi koostöös, et ka Soomes ja Rootsis elavad saamid võiksid tõlke omaseks tunnistada. Erinevalt riigikeeltest, ei ole saamidel seni olnud ühtset kirjaviisi. Uus piiblitõlge on esimene tekstikogumik, mille keeleviisi tunnustatakse kõigis maades, kus saami keelt räägitakse.

Piiskop Jukka Keskitalo sõnul on uus tõlge oluline samm kogu piiskopkonna ja eriti saamide jaoks. Kaasaegne piiblitõlge annab uusi võimalusi saamide jumalateenistuslikule elule ja saamide rahvusliku identiteedi tugevnemisele, see on tähendusrikas nii keeleliselt kui ka kultuuriliselt.

Uus tõlge on puudutab kogu Soome kirikut, sest märkimisväärne osa saamidest elab väljaspool oma päritolu piirkonda, Helsingis või teistes suuremates linnades.

Peapiiskop Tapio Luoma nendib: „Meie kirik on sõna kirik, Piibel räägib Jumalast, kes annab hoolt väikeste inimeste ja väikeste rahavaste eest, tähtis on, et iga inimene saab kuulda ja lugeda evangeeliumi oma emakeeles. Uus tõlge on suur rõõm meie kiriku ja kogu rahva jaoks.“

Alates saamide rahvuspühast, 6. veebruaril,  on saamikeelne Piibel kättesaadav ka elektrooniliselt Raamattu.fi või biibbal.fi.

Allikas: evl.fi

Soovitatud:

English