ISSN 2228-1975
Search

K&T toimetuse vastus lugejaküsitlusele

kjtKirik & Teoloogia palus eelmise aasta lõpus oma lugejatel täita tagasisideküsitlusankeete, kus soovisime uurida lugemiseelistuse ja -harjumuste kohta ning kuulda soovitusi edaspidiseks tegevuseks. Siinkohal teeme tagasisidest saadud vastuste põhjal lühikese kokkuvõtte ja vastame mõnele küsimusele-soovitusele.

Kirik & Teoloogia on oma tegevuse algusest alates ilmunud korra nädalas. Peame ise regulaarset ning tihedat ilmumist oluliseks nii järjepidevuse kui mitmekesisuse mõttes. Iganädalane artikkel, arvamus, jutlus ning uudised võimaldavad kaasata rohkem autoreid ning kajastada erinevaid teemasid. Näiteks oleme juba mõnda aega avaldanud piltmõtisklusi, mis on oma laadilt hoopis teistsugused kui jutlused. Tänu iganädalasele ilmumisele ei toimu see aga jutluste arvelt ning jutlusežanri tähtsus ei vähene. Samuti saame avaldada intervjuusid ning tõlkeartikleid, ilma et iseseisvate arvamuslugude või Eesti autorite panus jääks vajaka. Tänu sellele, et oleme veebiajakiri ning kõik numbrid on lihtsasti kättesaadavad, on võimalik kõigi ajakirjas ilmunud lugudega tutvuda ka neil, kes iga nädal ajakirja lugeda ei jõua.

Oleme saanud soovitusi, et ajakiri võiks ilmuda ka trükis ning probleemiks on olnud see, et tihedalt kirjutatud lugusid, eriti artikleid, on arvutiekraanilt ebamugav lugeda. Oleme kolleegiumiga mitmel korral selle teema tõstatanud, kuid paraku on otsus alati jäänud ainult veebiväljaande kasuks. Ajakirja avaldamine trükis nõuaks selliseid rahalisi ressursse, mida vabatahtlikkuse alusel ilmuval ajakirjal ei ole. Paberkujul oleks ajakirja tiraaž väike ning ei tasuks ära. Seetõttu jääb Kirik & Teoloogia internetiväljaandeks. Me ei välista aga seda, et tulevikus võiks ilmuda mõni kas temaatilisel või muul kriteeriumil põhinev artiklikogumik.

Mitu lugejat avaldas soovi lugeda rohkem teaduslikke artikleid ning arvamuslugusid ja ka tõlkeartikleid. Tõsi, meil ilmuvad artiklid ja arvamuslood võivad olla oma loomult üsna erinevad – on nii teaduslikke kui esseistlikke artikleid, aga ka teaduslikke ja mõtiskluselaadseid arvamuslugusid. Kirik & Teoloogias ilmuvate lugude laad sõltub suuresti autoritest. Kuna tahame avaldada võimalikult palju erinevaid autoreid (ja sellega julgustada eriti teoloogilise töö tegijaid teoloogia teemadel sõna võtma), siis võivad tahes-tahtmata ühes rubriigis ilmuvad lood olla üsna erinevad. Üldjoontes peame aga sellest põhimõttest kinni, et avaldame nii teaduslikke kui ka populaarteaduslikke artikleid, esseistlikke arvamuslugusid, intervjuusid, mõtisklusi ja jutlusi. Aastatel 2015–2017 oleme intensiivselt tõlkinud Martin Lutheri kirjutisi reformatsiooni aastapäeva puhul. Seetõttu on teiste autorite tõlkeid ilmunud vähem. Jätkame aga oikumeeniliste dokumentide tõlkimist, mis on siduvad ka EELK-le.

Tagasisidest sai nähtavaks, et lugejatel on erinevad huvid ning ootused ajakirjas kajastatavate teemade osas. Proovime kaasata nii teoreetilisi kui praktilisi teemakäsitlusi; konkreetse teema käsitlusviis sõltub aga jällegi autorist. Tõsi on, et vähe ilmub meil nii rahvusvahelises kui Eesti kirikuelus toimuvate sündmuste analüüse. Et seda teha järjepidevalt, on aga vaja autoreid, kellel oleks aega pühendada sisukate ja konstruktiivsete analüüside kirjutamisele, mis vääriksid avaldamist. Küllap selliseid kaasautoreid leiaks, kuid probleemiks on siiski võimalike autorite ajapuudus, mistõttu meil ka kirikuelu igapäevatööd, aga ka teravamaid olukordi analüüsivaid lugusid ilmub harvem.

Avaldati ka soovi näha rohkem lugusid autoritelt, kes ei ole teoloogid, ning teoloogidelt, kes ei ole luterliku hääle kandjad. Esimese soovituse osas oleme püüdnud regulaarselt kaasata laiemalt kultuuriinimesi oma töösse ning teeme seda ka edaspidi. Nagu teise soovituse autor ise ka ütles, on probleemiks sobivate autorite puudumine. Oleme kolleegiumis mitu korda seda teemat tõstatanud ning seda autorite valikul ikka meeles pidanud. Oleme lootusrikkalt ja oikumeeniliselt avatult evangeelse teoloogia ajakiri ning teeme selle nimel tööd, et meil õnnestuks erinevate kirikute teolooge rohkem kaasata.

Eelmisel aastal viis Kirik & Teoloogia läbi toetuskampaania, millest oli tänu meie lugejatele ka palju kasu. Tagasisides sooviti teada, millised on ajakirja kulutused. Järgnevalt esitame nimekirja valdkondadest, millele enamus eelarvest on suunatud:

  • ajakirja tehniline toimetamine ja uuendamine;
  • iganädalane keeletoimetamine;
  • raamatupidamine;
  • võimalusel ajakirja reklaamimine ning Facebooki postitustele hooandmine.

Alates 2017. aastast on MTÜ Kirik & Teoloogia ka tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirjas.

Eelkõige on rahalist ressurssi vaja tehnilisteks töödeks. Meil on plaanis kodulehte uuendada ja turvata (nt muuta otsingumootorit tõhusamaks, võimaldada otsida jutlusi kirjakohtade järgi), ent kogume nendeks alles raha.

 

Viimaks veel mõned vastused diagrammide kujul

pilt1pilt2pilt3
pilt4.1pilt4

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English