ISSN 2228-1975
Search

Ajaliku ja igavese vahel (nr 305/ 13.10.2017)

Foto: Ergo Naab

 

Kuigi Jeesuse riik ei ole sellest maailmast, tuleb Tema omadel ometi elada selles maailmas ja tegeleda selle maailma probleemidega. Ka kirik ei ole saanud jääda eemale arengutest ja sündmustest, mis puudutavad ühiskonda laiemalt ja on pidanud võtma endale ka rolle ja ülesandeid, mida ühiskond temalt ootab või olud nõuavad.

Nii on kirik pidanud olema riigivõimu instrumendiks, nagu ta oli seda näiteks Vene keisririigis enne revolutsiooni ja kannatama selle pärast ka vaenamist revolutsiooniga võimule tulnud uute riigivõimude poolt, millest tänases Kirik & Teoloogia numbris kirjutab ajaloolane David Vseviov.

Mõni teine kiriku maine roll on olnud seevastu palju igavikulisem. Nii on kirik tegelenud läbi sajandite hariduselu korraldamisega. Et see on oluline ja seostub ka kiriku põhiülesandega, milleks on evangeeliumi kuulutamine, näitab Martin Lutheri kirjutis „Raehärradele kristlike koolide asutamisest“, mille teine osa ilmub tänases Kirik & Teoloogia numbris.

Läbi aegade on kirik pidanud tegelema ka erinevate moraaliküsimustega. Selle näiteks on ka praegu homoseksuaalsuse teemal üles kerkinud diskussioon, mis algas eelmises ja jätkub tänases Kirik & Teoloogia numbris, kus sel teemal kirjutab Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ülempreester isa Mattias Palli.

Ent nagu ütleb tänases jutluses Tallinna Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse abiõpetaja Jaan Lahe, ei tahtnud Jeesus olla ühiskonna reformaator ega moraaliõpetaja, vaid ta tahtis olla see, kes on Isaga üks – et ka meie võiksime olla Isaga üks ja pääseda seeläbi oma poolikusest ja kaduvusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Seni, kuni me pole sinna veel jõudnud, käime me oma teed ajaliku ja igavese vahel.

Tänasest Kirik & Teoloogia numbrist võib lugeda:

Martin Luther, Saksamaa kõigi linnade raehärradele, et nad peaksid kristlikke koole asutama ja ülal pidama (1524), 2. osa.

David Vseviov, Kirik ja 1917. aasta oktoober.

Mattias Palli, Patt meis kõigis.

Jaan Lahe, Miks saurused välja surid?

Hõimurahvaste palvepäeva oikumeeniline palvus.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English