ISSN 2228-1975
Search

Luterlik Maailmaliit kuulutab välja uue stipendiumite taotlusvooru

Luterlik Maailmaliit (LML) kutsub oma liikmeskirikute liikmeid üles kandideerima stipendiumitele, mis on mõeldud toetama õpinguid teoloogia, diakoonia ja arengukoostöö valdkonnas. LML-i Diakoonia ja Arengukoostöö sekretär Marina Doelker julgustab liikmeskirikuid neid võimalusi kasutama oma inimressursside arendamiseks. „Me soovime eriti toetada naiskandidaate diakoonia valdkonna stipendiumitele, aga veelgi enam nende teoloogiaõpinguid,“ lisas ta.

Samuti on võimalik taotleda stipendiumi lühiajalistel koolitustel, seminaridel, vahetusprogrammides ja teadustöös osalemiseks ning seda nii diakoonia kui teoloogia valdkonnas. Avaldusi saab esitada ainult LML-i liikmeskirikute kaudu ning huvilised peaksid võtma ühendust oma kohaliku kirikuvalitusega. Avalduste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.

Diakoonia ja arengukoostöö stipendiumid

Diakoonia ja arengukoostöö stipendiumitele võivad kandideerida LML-i liikmeskirikute liikmed Aasia, Aafrika, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna arengumaadest, kelle õpingud toetaksid teenimist nende kodukirikus. Programm toetab õpinguid tervishoiu, hariduse, kestliku arengu, inimõiguste, soouuringute, keskkonnakaitse, toiduturvalisuse ja rahvusvaheliste suhete alal. „Kirikud, kes vajavad näiteks arste või meditsiiniõdesid haiglate jaoks, võivad esitada kandidaate ka meditsiiniõpingute valdkonnas,“ ütles Doelker. „Kirikud, kes vajavad spetsialiste või vabatahtlikke diakooniaprogrammide juhtimiseks, võivad esitada kandidaate projektijuhtimise või mõne muu teenimistööga seonduva eriala koolitusteks,“ lisas ta.

Eelistatakse neid kandidaate, kes kavatsevad on haridust rakendada kirikutöös, mille aluseks on nende praegune tegevus kirikus või sellega seotud tulevikuplaanid, ja kellele kirik on andud omapoolse soovituskirja.

Teoloogia stipendiumid

Teoloogia stipendiumitele võivad kandideerida kõik LML-i liikmeskirikud. Samas eelistatakse avaldusi Aafrika, Aasia, Ida-Euroopa, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna liikmeskirikutest ning ennekõike kandidaate, kes soovivad jätkata kraadiõpinguid magistri- või doktoriõppes ning töötada kirikus õpetajate ja vaimulikena või juhtivatel ametikohtadel.

Käesoleval aastal jagatakse välja 50-70 stipendiumit diakoonia ja arengukoostöö valdkonnas ning 20-25 stipendiumit teoloogiaõpinguteks. Taotlusele peab olema lisatud kodukiriku soovituskiri. Koolitusprogramm peab vastama kiriku vajadustele ning soovituskirjast peab selguma, kuidas nimetatud kandidaadi teadmised ja oskused kiriku tegevust toetavad.

Iga LML-i liikmeskirik võib esitada kuni 5 stipendiumiavaldust, mis lähtuvad LML-i kehtestatud kvootidest: 40% naisi, 40% mehi ja 20% noori alla 30-aastaseid kandidaate. Üksikisikute otse LML-ile esitatud avaldusi arvesse ei võeta.

Loe lisaks: Luterliku Maailmaliidu koduleht.

Soovitatud:

English