ISSN 2228-1975
Search

Maailma kiriklike ühenduste ühispöördumine “Pandeemia on prohvetlik hetk”

Kirikute Maailmanõukogu, Maailma Reformeeritud Kirikute Osadus, Luterlik Maailmaliit ja Maailmamisjoni Nõukogu korraldasid 17. ja 24. aprillil 2020 virtuaalkonverentsi teemal „Eluökonoomia pandeemia ajal”. Konverentsi pöördumises kutsuvad kirikute esindajad valitsusi üles toetama suuremal määral tervishoiu- ja sotsiaalkaitsesüsteemi.

Samuti teevad nad ettepaneku võlgade kustutamiseks ja nn Sakkeuse maksu kehtestamiseks, mis sisaldab endas progressiivse tulumaksu kehtestamist nii riiklikul kui ka ülemaailmsel tasandil, selleks, et tagada vahendid pandeemiaga võitlemiseks.

„Üldine tervishoiukriis on selle aluseks olevale sügavamale majanduskriisile sümptomaatiline. Veelgi enam – ebatõhus ja korrumpeerunud riigivalitsemine on süvendanud valitsuste suutmatust aidata neid, kes on pandeemia ajal kõige haavatavamas olukorras.”

Pöördumine toob esile ka maailma ökoloogilise kriisi tiheda seose COVID-19ga. „Pandeemia sotsiaalmajanduslike tagajärgedega võitlemise meetmed on ainult palliatiivsed ning suunatud otseselt ettevõtete, mitte inimeste kriisist väljaaitamisele,” öeldakse pöördumises. „Mitmel pool käivitatakse juba majandustegevust, riskides surmade hulga kasvuga, seades küsimärgi alla üldtunnustatud kompromissi majanduse ja elude päästmise vahel.” Juba haavatavas seisus olevad inimesed võtavad konverentsil osalenute hinnangul oma elude ja elatise kaotamise näol põhilöögi enda peale.

„Praegune kriis toob esile tervishoiu ja hoolekande tohutu väärtuse ning naiste töökoormuse kasvu, mis on tingitud teiste eest hoolitsemisega.”

Pöördumise tekstis viidatakse, et me elame apokalüptilisel ajajärgul ning mõiste „apokalüps” tähendab millegi avalikustamist või milleltki katte eemaldamist. „Selle valguses me näeme uuesti ja värske pilguga moonutatud tegelikkust ja ebavõrdsust, mida jõulised huvid on esitanud „normaalse” ja vaieldamatuna… Inimese poolt põhjustatud ja süsteemsed pandeemia juured viitavad süsteemse muutuse hädavajalikkusele, kui me lubame end COVID-19 poolt pakutud muutusel pöördumisele juhtida,” leiavad allakirjutanud.

Pöördumis terviktekst inglise keeles.

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu.

Soovitatud:

English