ISSN 2228-1975
Search

Misjon, vaimuannid ja tõde (nr 58/ 18.1.2013)

Foto: Thomas-Andreas Põder

 

Kohe-kohe, 22.–23. jaanuaril leiab aset järjekordne EELK vaimulike konverents. Selle peateemaks on valitud misjon, teema, mis kahtlemata on kristluse jaoks alati aktuaalne, aga mis esitab ka igal ajahetkel uusi väljakutseid. Nii nagu kirik, peab ka misjon kohanema muutuvate oludega, sest vist kusagil mujal ei ole (dünaamiliste ja muutuvate) inimeste kõnetamine rohkem tähtis kui misjoneerimisel. Suur vastutus lasub igal kristlasel endal, nagu kirjutab tänases artiklis misjoni teemal Heidelbergi ülikooli süstemaatilise teoloogia emeriitprofessor ning üks juhtivatest Saksa vanema põlve evangeelsetest dogmaatikutest ja eetikutest Wilfried Härle, sest misjonil olemine on kristlaseks olemise juures olemuslik. Kristlane – õigupoolest iga inimene – on läkitatu, kiirgab oma olemasolu ja eeskujuga mingisugust misjoneerivat sõnumit. See on meile kõigile mõtlemise koht, sest milline on meie signaal? Kas on see selline naeratav ja keskkonnaga arvestav nagu ülal fotol kujutatud tegelane? Rõõmusõnum?

Soovime Härle artikliga, mis rõhutab ühte tänase kirikuelu olulist aspekti – regionaalsusega, kogudusteülese ja -vahelise piirkondliku koostööga arvestamist –, vaimulike konverentsil osalejatele palju õnnistust ja häid mõtteid.

Meil on hea meel, et just tänase Kirik & Teoloogia numbri jaoks kirjutas jutluse EELK Vaimulike Konverentsi juhatuse esimees ja Viljandi praost Marko Tiitus. Ta kirjutab: „Kui avastame oma tõelise kutsumuse, leiame üles Jumala armuannid oma elus, siis avastame, et suudame hoopis vähema aja- ja energiakuluga hoopis rohkem korda saata, sest meie sisemine häälestatus on õige.“ Sellisedki mõtted peavad meid aitama endas selgust saada ja oma missiooni siin elus tõsiselt võtma.

Tänane arvamuslugu Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikme Urmas Nõmmiku sulest võtab põgusa vaatluse alla ETV2-s neil nädalail linastuva filmi „Zeitgeist“ esimese osa. Film on põhjustanud mitmes foorumis elava arutelu, sest astub võrdlemisi järsul toonil kristluse kui manipuleerimise vahendi vastu. Sellele, et filmis esitatud väited sisuliselt ei pretendeeri akadeemilisele aususele, ehkki filmi looja seda tundub soovivat, viitab Nõmmik.

 

Tänases numbris:

Wilfried Härle, Regionaalne misjon. Koostöö regionaalsel tasandil toob kasu mitmes mõttes.

Urmas Nõmmik, Zeitgeist – tõe kunst?

Marko Tiitus, Kasuta oma armuande teenimiseks (Rm 12:6–16).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vt ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English