ISSN 2228-1975
Search

Prantsusmaa kirikud innustavad ökoloogilisele pöördele 

Kristlike Kirikute Nõukogu Prantsusmaal (KKNPinnustab kohalikke kirikuid toetama hiljuti loodud Rohelise Kiriku keskkonnasertifikaadi märgist. KKNP kutsus üles toetama seda initsiatiivi äsja lõppenud kristliku ühtsuse eest peetava palvenädala oikumeenilistel jumalateenistustel kogutud korjandustega. 

Oikumeeniline ökosertifikaadi märgis Église verte (roheline kirik) võeti koos uue kodulehega avalikult käibele 18. jaanuaril kristliku ühtsuse eest peetava palvenädala alguses. Eesmärgiks on edendada kohalikes kirikutes  keskkonnaalast teadlikkust kooskõlas 2015. a Pariisis toimunud ÜRO kliimakonverentsi kokkuleppest tulenevaga.  

Martin Kopp, Prantsusmaa Protestantliku Föderatsiooni kliimakomisjoni president ja Luterliku Maailmaliidu keskkonnaalase huvikaitse koordinaator tõdes Pariisi kliimakonverentsi ehk COP21 ajal: „Keskkonnaalane ja oikumeeniline tegevus sai Prantsusmaa kirikutes tõelise hoo sisse tänu 2015. a Pariisis peetud ÜRO kliimakonverentsile. See oli kairos ehk õige hetk võimaluse kasutamiseks kõigile, kes olid juba pikka aega nende küsimuste kallal töötanud.”

Église verte märgis kinnitab, et kohalikud kirikud organiseerivad oma tegevusi ja vaimulikku elu ning haldavad oma ehitisi keskkonnasäästlikult. Selle märgise loomine on Prantsusmaa roomakatoliku, õigeusu ja protestantlike kirikute oikumeenilise koostöö vili, millele pani aluse nende ühine ettevalmistus COP 21-ks ja sellel osalemine 2015. a detsembris. 

Koppi sõnul „oli olemas siiras soov tuua kõnealused küsimused rahvusvaheliselt tasandilt kohalikule, et meie tegevused haakuksid meie veendumustega. Selle asemel, et iga kirik või organisatsioon tegutseks omaette ja eraldi, tahtsime me tugineda meie oikumeenilisele koostööle ja arendada välja ühise märgise.”

Ökosertifikaadi märgist toetavad Prantsusmaa Õigeusklike Piiskoppide Täiskogu, Rooma-Katoliku Kiriku Piiskoppide Konverents, Prantsusmaa Protestantlik Föderatsioon ning terve rida kirikuga seotud mittetulundusühinguid ja huvikaitse rühmi.  

Église verte märgise arendas välja oikumeeniline töörühm, mis tutvus eelnevalt Saksa, Suurbritannia ja Šveitsi kiriklike ökosertifikaatidega ning kujundas Prantsusmaa oludele kohandatud materjali, mida on võimalik kasutada denominatsiooniüleselt.  

„Märtsis 2017 palusime me viiel üsna erineval kohalikul kirikul osaleda pilootprojektis ning neilt saadud tagasiside aitas meil parendada oma kodulehte, mille me just äsja avasime,” ütles Laura Morosini, Église verte’i koordinaator. „Roheline kirik oli õige asi õigel ajal. Kohalikud kirikud tahtsid tõepoolest leida võimalusi paavst Franciscuse keskkonnateemalisele entsüklikale Laudato si ja COP21-le vastamiseks,” lisas Morosini. Église verte’il on tema sõnul „kogukonnapõhine ja jätkusuutlik lähenemine ökoloogilisele pöördele”.  

Morosini sõnul valitses initsiatiivis osalenud koguduste, sh evangelikaalide, peavoolu protestantide ja roomakatoliku kiriku vahel hea tasakaal. „Selles küsimuses ei ole õpetuslikke lahkhelisid, pigem on küsimus stiilide erinevuses. See on aidanud kasutada Piibli tekste fookusena, millest lähtuvalt arendada veebipõhist keskkonnateemilist materjali.”  

Sertifikaadi viis erinevat taset kannavad piiblitaimede nimetusi, alates sinepiivast kuni Liibanoni seedrini.  

KKNP ühendab Prantsusmaa roomakatoliku, õigeusu, anglikaani ja peamiseid protestantlikke kirikuid. Evangeelsel Alliansil on vaatleja staatus. Mais 2017 toimunud täiskogul otsustas KKNP kutsuda oma liikmeskirikuid üles toetama seda initsiatiivi kristliku ühtsuse eest peetava palvenädala oikumeenilistel teenistustel läbiviidavate ühiskorjanduste abil.  

Kristliku ühtsuse eest peetav palvenädal sai alguse oikumeenilise liikumise raames 1908. a ning traditsiooniliselt on seda tähistatud 18.–25. jaanuaril. Paavst Pius X andis kristliku ühtsuse eest peetavale palvenädalale oma õnnistuse ning paavst Benedictus XV innustas kogu roomakatoliku kirikut sellest osa võtma.  

 

Allikas KMN

Soovitatud:

English