ISSN 2228-1975
Search

Hermeneutika kaasaegsus (nr 442/ 29.5.2020)

Foto: Kreet Aun

Nelipühad on ukse ees. Tänavu aastal tähistame nelipühaga samal päeval, pühapäeval, 31. mail professor dr theol Randar Tasmuthi 65. sünnipäeva. Kirik & Teoloogia käesoleva nädala number on kantud kahe ühele päevale langeva sündmuse mõtetest.

Avaldame uuesti 2012. aastal dr theol Randar Tasmuthi kirjutatud artikli „Hermeneutika varjatud võimust“. Artikli alguses ütleb autor: „Hermeneutikat leidub ja kasutatakse kõikjal ning eri aegadel on seda mõistetud eri viisil. Veelgi enam, ka samal ajal ja samas toas ja samas kollektiivis on inimeste poolt kasutatavad tõlgendusviisid alateadlikult ja teadlikult erinevad. Teooriate tasandil tulevad lahknevused esile juba teooria aluseks oleva teadusfilosoofia ning maailmavaate pinnalt. Kõige üldisemalt mõeldakse hermeneutika allteadust teksti mõistmisest ja tõlgendamisest. Niisugusena ei ole hermeneutika mitte üksnes teoloogiline distsipliin, vaid on kasutusel kõikides humanitaarainetes.“

Tõepoolest, hermeneutika puudutab kõiki humanitaarteadusi ja õigupoolest kõiki teisigi teadusi. Õpetamine, meedia ja teised tekstiga tegelevad inimtegevuse valdkonnad peaksid aga tähelepanu pöörama sellele, et aina ja ikka on erinevatel inimestel samadele sõnadele, samale väljendile, samale tekstile, ühele ja samale Piibli salmile erinevad tõlgendusviisid, mis tulenevad eelhoiakute, eelmõistmise ja maailmavaate erinevustest.

Arvamusloo rubriigis õnnitleb dr theol Peeter Roosimaa dr theol Randar Tasmuthit ja nimetab olulisi hetki juubilari eluteelt, tuues esile tema teeneid ja saavutusi. Randar Tasmuth on oma senise tegevusega jätnud oma jälje Eesti teoloogiasse, piiblitõlkesse ja teoloogia õpetamisse. Kirik & Teoloogia juhtkirja pilt on pühendatud Randar Tasmuthi osalemisele Piibli tõlkimises ning sellele, et ta on aastaid olnud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi õppejõud, kes on paljudel üliõpilastel aidanud leida tee läbi Uue Testamendi tekstide. Randar Tasmuthi teenete hulka tuleb kindlasti lugeda tema roll õppejõuna. Ta on õppejõud, kes on metoodiline, täpne, ette valmistunud, kelle loenguid toetab kirjalik materjal ja mitmed õppejõu enda kirjutatud teosed.

Üks viis, kuidas nelipühast osa saada, on kuulata Apostlite tegude raamatus 2:1–21 jutustatud nelipühade loo ette lugemist 21 keeles. Salvestuse saamislugu on kajastatud uudiste rubriigis, uudises „Nelipühade loo jagamine 21 keeles“, seal samas on ka link salvestusele. Empiirilisele kogemusele võib järgneda eksegeetiline lähenemine. Mõttefragmente nelipühaks pakub meile käesolevas numbris dr theol Toomas Paul, kes jagab meiega väikese tekstikäsitluse kirjakoha Ap 2:1–8 kohta.

Igaühel meist on võimalik avaldada austust lugupeetud juubilarile ning mõtestada iseenda hermeneutiline lähenemine Püha Vaimu väljavalamist kirjeldava kirjakoha või mõne teise, parajasti käsil oleva tekstiga seoses, võttes arvesse ka oma eelhoiakud ja maailmavaate.

Head lugemist!

Tänases numbris:

Randar Tasmuth, Hermeneutika varjatud võimust.

Peeter Roosimaa, Randar Tasmuth 65.

Toomas Paul, Mõttefragmendid nelipühaks (Ap 2:1–8).

Nelipühade loo jagamine 21 keeles.


Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English