ISSN 2228-1975
Search

Oluline samm ajakirja Kirik & Teoloogia arengus

Populaarteaduslik kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia alustas ilmumist napilt viis kuud tagasi, 2011. aasta 4. advendil. Uus number ilmub reedeti. Tänaseks oleme jõudnud 22. numbrini. Ajakiri on loodud ja tegutseb vabatahtliku kodanikualgatusena. See on kodanike – iseäranis Jumala riigi kodanike – ettevõtmine, et „kirik oleks Eesti ühiskonnas teoloogilisem ning sellisena ehedamalt ja tõelisemalt kirik“ (vt “Ajakirjast“).

Nii toimetuskolleegiumi kui ajakirja kaasautorite töö on toimunud vabatahtlikkuse alusel ühise aate nimel, et „toetada ja elavdada teoloogilise mõttevahetuse toimumist ning aidata sellega kaasa teoloogilise otsustusvõime teravnemisele ja teoloogilise vastutustunde süvenemisele Eesti luterlikus kirikus, aga ka siinses kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt“ (vt „Ajakirjast“). Ka ajakirja veebikodu ning kaastööde keelelise külje eest hoolitsemine on toimunud suuresti vabatahtliku tööna.

Kirik & Teoloogia on tänaseks nii lugejate kui kirjutajate poolt vägagi hästi vastu võetud. Eesmärk täita tühimik ajalehe Eesti Kirik ning Usuteadusliku Ajakirja vahel paistab üle ootuste hästi täituvat. Kirik & Teoloogia on kujunenud keskseks eestikeelseks platvormiks „vaatlemaks maailma teoloogi seisukohalt“.

Ajakirja lugejate hulga arvestamine ei ole päris lihtne ja ühemõtteline. Tagasihoidlikuma kuupõhise arvestuse kohaselt on Kirik & Teoloogial praegu orienteeruvalt 2000-3000 lugejat. Kaastööde osas töötab toimetuskolleegium avaldamiskalendriga, mis vaatab ettepoole ligi aasta. Ajakirjal on väga palju kaasautoreid ning nende ring laieneb jätkuvalt. Nii lugejad kui kirjutajad on Kirik & Teoloogia missiooni toetanud. Jumala armust on ajakirjal tulevikku!

Ehkki toimetuskolleegiumi esialgsed ootused on mitmes suhtes ületatud, kannab kolleegium loomulikult vastutust ajakirja jätkuva arendamise eest. Võtmetähtsusega on ajakirja jaoks töö lugejate ja kirjutajate ringi hoidmise ja laiendamise suunal. Ent sellega on otseselt seotud ka ajakirja taristu korralik toimimine. Just ajakirja veebikodu, selle hooldamine ja arendamine, samuti kaastööde pidev ja mahukas keeletoimetamine nõuab vältimatult teatavaid rahalisi vahendeid, isegi kui enamus tegevusi toimub vabatahtlikkuse alusel.

Üheks oluliseks sammuks, millega toimetuskolleegium soovib aidata kaasa ajakirja väljaandmise pikaajalisele jätkumisele ning arendamisele, on mittetulundusühingu Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium (registrikood 80340365) asutamine. Lisaks võib mainida, et ajakirjale anti äsja perioodiliste väljaannete ametlik tunnusnumber ISSN 2228-1975, mis ilmub peagi avalehele.

Mittetulundusühingu Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium põhikirjaliseks eesmärgiks on „teoloogilise mõttevahetuse toetamine ja elavdamine Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus, samuti Eesti kristlaskonnas ja avalikkuses laiemalt“. Selleks antakse peaasjalikult välja veebiajakirja Kirik & Teoloogia. Lisaks on MTÜ võimalike tegevustena nimetatud põhikirjas konverentside ja koolituste korraldamist ning kirjastamist.

Toimetuskolleegium tänab kõiki lugejaid ning kõiki senised ja tulevasi autoreid!

Kirik & Teoloogia autoriteks on tänase seisuga Lea Altnurme, Riho Altnurme, Imbi Arro, Jaak Aus, Michael Bünker, Anne Burghardt, Matthias Burghardt, Vallo Ehasalu, Meelis-Lauri Erikson, Patrik Göransson, Lea Heinaste, Tiiu Hermat, Wilfried Härle, Tiina Janno, Toomas Jürgenstein, Algur Kaerma, Otto Kaiser, Roland Karo, Kerstin Kask, Tauno Kibur, Liina Kilemit, Tiina Klement, Anu Konks, Eve Kruus, Mihkel Kukk, Marju Kõivupuu, Allan Kährik, Heli Künnapas, Merike Kütt, Alar Laats, Annika Laats, Jaan Lahe, Margit Lail, Tõnu Lehtsaar, Marin Loorits, Kadri Lääs, Ergo Naab, Urmas Nõmmik, Maria Roberta Org, Toomas Paul, Peeter Paenurm, Mare Palgi, Einike Pilli, Allan Praats, Christine Svith-Værge Põder, Johann-Christian Põder, Thomas-Andreas Põder, Tiit Pädam, Ain Riistan, Tiit Salumäe, Olga Schihalejev, Joel Siim, Merle Prass-Siim, Heikki Silvet, Hele-Maria Taimla, Karin Teder, Marko Tiitus, Ants Tooming, Randar Tasmuth, Kadri Ugur, Hedi Vilumaa, Aira Võsa, Lea Jants-Ylonen.

Kirik & Teoloogia tehnilise külje eest on hoolitsenud Jaan Süld. Avaldatavate tekstide keeletoimetamisel on aidanud Mari-Liis Tammiste, Anneli Sihvart, Lea Jürgenstein ja Riina Ruut. Ka neile suur tänu!

Toimetuskolleegiumi aadressile (toimetus@kjt.ee) on teretulnud ettepanekud ja soovitused ajakirja arendamiseks!

 

Annetused ajakirja väljaandmise jätkumise toetuseks: Ajakirja Kirik & Teoloogia Kolleegium, Swedbank, a/a 221054798066.

Soovitatud:

English