ISSN 2228-1975
Search

Vabadus valida (nr 168/ 27.2.2015)

Jaani kirik 2008
2008. aasta arheoloogilised väljakaevamised enne vabadussamba ehitust. (Foto: Urmas Nõmmik)

 

Selle üle, milline on inimesele antud ettemääratuse ja valikuvabaduse vahekord, on teoloogid ja filosoofid mõtisklenud aastasadu. Maistes asjus on meil teatud raames valikuvabadus olemas. See, kui suur on selle valikuvabaduse ulatus, sõltub paljudest teguritest, sealhulgas ühiskonnast ja riigikorrast, milles elame. Käesoleva nädala pühapäeval toimuvad järjekordsed Riigikogu valimised. See, mille need valimised endaga kaasa toovad, oleneb suuresti sellest, milline saab olema iga hääleõigusliku kodaniku valik.

Ka tänane Kirik & Teoloogia number kõneleb valikutest ja otsustest, mida me langetame. Toimetuskolleegiumi liige Katri Aaslav-Tepandi kirjutab oma artiklis 1930-ndatel päevakorral olnud kavast lammutada Tallinnas Vabaduse väljakul asuv Jaani kiriku hoone, et anda kavandatavale Vabadussõja monumendile avaram mõjuruum, ning ehitada kiriku asemele kohtuhoone. Vaidlused ja võitlused kestsid kuus aastat, 1934. aastast kuni 1940. aastani. Otsus kirik lammutada ning asustada kogudus kas Oleviste või Niguliste kirikusse, või ehitada kogudusele uus kirikuhoone, võeti vastu kõrgeimal riigivõimu tasandil koguduse vastuseisust hoolimata. Vastamisi oli riik ja kirik.

Matthias Burghardt arutleb oma arvamuses selle üle, kuidas suhestuvad mõisted „demokraatia“ ja „kuningriik“ kiriku ja Jumalariigiga, meie valikud Jumala valikutega.

Kristuse kannatusaja jutluses keskendub kolleegiumi liige õp Jaan Lahe Peetruse salgamisloole: „Lugu Peetruse salgamisest ei ole mõeldud moraliseerimiseks, vaid hoopis meie julgustamiseks. Jah, meiegi võime sattuda olukorda, kus meie usk, meie armastus ja kõik meie üllad põhimõtted ja tõekspidamised pannakse proovile. Just selliseid olukordi nimetab Piibel kiusatusteks ja Heebrea kirjas öeldakse, et Jeesus oli inimesena kõigiti kiusatud otsekui meiegi. Aga meil on teadmine, et on olemas Jumal, kes võib anda meile jõudu kanda ka raskusi, katsumusi ja kiusatusi ja kes võib tuua meid elusana, tervena ja senisest tugevamana välja igast kannatusest, katsumusest ja kiusatusest, nagu ta tõi neist viimaks välja ka Peetruse.“

Head lugemist ning mõtlikku ja rahulikku Kristuse kannatusaja jätku!

 

Tänases numbris:

Katri Aaslav-Tepandi, Vabadussõja monument versus kirik

Matthias Burghardt, Valimised, valitsused ja valikud – kas Jumala riik on demokraatia?

Jaan, Lahe, Peetruse apoloogia. Jutlus Kristuse kannatusaja 1. pühapäeval (Invocavit) (Lk 22:31-34)

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2014. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English