ISSN 2228-1975
Search

Lõputööde avalikud kaitsmised Tartu ja Tallinna usuteaduskondades

31. mail 2018 kl 10.15 algavad Tartu Ülikooli peahoone auditooriumis 307 lõputööde kaitsmised usuteaduskonnas. Kaitsmisele tuleb 10 tööd: 5 usuteaduse bakalaureuseastmel ning 5 magistriastmel religiooniuuringute õppekaval.

5. juunil 2018 kl 9.00 algavad lõputööde kaitsmised EELK Usuteaduse Instituudis Tallinnas. Kaitsmisele tuleb 17 tööd: 8 usuteaduse rakenduskõrgharidusastmel ja 9 usuteaduse magistriastmel (6 usuteaduse ning 2 diakoonia ja hingehoiu erialal). Neile lisanduvad 3 magistrieksami osatööd kristliku kultuuriloo õppekaval.

Nii Tartus kui Tallinnas on kaitsmised avalikud. Huvilised on teretulnud.

 

Tartu Ülikool

 

I. Lõputööd magistriastmel

Religiooniuuringute õppekava

1. Tauno Kibur, Seesmärgipärane objekti uurimine teadvuse kvaliteedinihkeks: traktaat meetodist, juh. Roland Karo, rets. Siiri Lepasaar
2. Toomas Meema, Religion and Artificial Intelligence, juh. Anne Kull, rets. Triin Käpp
3. Annika Oper, Armastuse ja spirituaalsuse neuroloogilised seosed, juh. Roland Karo, rets. Elise Nemliher
4. Indrek Tenno, Neošamanistlike liikumiste tekkimisest ja vormidest ning nende paigutumisest Põhja-Euraasia traditsioonilise šamanismi konteksti Lõuna-Siberi rahvaste näitel, juh. Lea Altnurme, rets. Laur Vallikivi
5. Immanuel Volkonski, Põrandaaluse kristliku kirjanduse levitamine ENSVs, juh. Atko Remmel, rets. Silja Härm

 

II. Lõputööd usuteaduse bakalaureuseastmel

1. Joel Markus Antson, An Analysis of Family Structures as Depicted in the Synoptic Gospels, juh. Ain Riistan, rets. Helene Toivanen
2. Eleri Harjo, Teismeeas neidude genitaalide sandistamine religioossetel ettekäänetel ja selle mõju lähisuhetele, juh. Ain Riistan, rets. Mari Rauba
3. Laura Ombler, Vereohvritest Kali ja Durga näitel, juh. Tarmo Kulmar, rets. Kairi Kivirähk
4. Hanno Padar, Koguja raamatu 1:1-3:15 tähtsamate mõistete eestikeelsete tõlgete võrdlev analüüs, juh. Urmas Nõmmik, rets. Diana Tomingas
5. Lauri Põld, Saare- ja Muhumaa õigeusu pärimus ja liturgiline maastik alates Eesti taasiseseisvumisest kuni praeguseni (1991-2018), juh. Priit Rohtmets, rets. Tanel Koor

 

EELK Usuteaduse Instituut

 

I. Lõputööd magistriastmel

I.1 Usuteaduse õppekava usuteaduse eriala

1. Karin Kallas, Orjastatud Jumala külge. Jumala- ja inimesemõistmine Martin Lutheri De servo arbitrio ning selle tänapäevaste tõlgenduste põhjal, juh. Thomas-Andreas Põder, op. Vallo Ehasalu
2. Ülo Liivamägi, Eesti luterlike vaimulike arusaam vaimulikust arengust, juh. Liina Kilemit, Thomas-Andreas Põder, op. Marko Tiitus
3. Urmas Saupõld, Jeesuse sõnad abielust ja abielulahutusest sünoptilistes evangeeliumites, juh. Randar Tasmuth, op. Ergo Naab
4. Toivo Treiblut, Tallinna praostkond 1944-1953, juh. Riho Saard, op. Riho Altnurme
5. Urmas Viilma, Iseseisvuse taastanud Eestis luterliku üldhariduskooli loomine Tallinna Toomkooli näitel, juh. Riho Saard, op. Priit Rohtmets
6. Ariel Süvari, And paljususes. Kriitilisi märkusi Joerg Riegeri paljususe teoloogiale Ingolf Dalferthi kohalolevaks saava Jumala mõistmise foonil, juh. Thomas-Andreas Põder, op. Johann-Christian Põder
7. Meelis Süld, Lähtekohti ja liturgilisi arenguid seoses samasooliste paaride eest palvetamise, õnnistamise ning laulatamisega Rootsi, Soome ja USA (ELCA) luterlikus kirikus, juh. Marko Tiitus, op. Kaido Soom

 

I.2 Usuteaduse magistriõppekava diakoonia ja hingehoiu eriala

1. Kai Jõemets, Meditsiinitöötajate spirituaalsed vajadused SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Hematoloogia-onkoloogia kliiniku näitel, juh. Liidia Meel, op. Naatan Haamer
2. Heiki Põldaru, Kristliku meedia võimalik mõju õigusrikkujate rehabilitatsioonis, juh. Liina Kilemit, op. Avo Üprus

 

I.3 Kristliku kultuuriloo õppekava magistrieksami osatööd

1. Kerli Indermitte, Narratiivi kasutamine vooruste õpetamisel. Teoreetiline käsitlus, Vooruste avastamise 7x7x7. Loominguline võimalus, juh. Heiki Haljasorg
2. Jana Lahe, EELK Usuteaduse Instituudi annoteeritud bibliograafia, juh. Riho Saard, Silja Härm
3. Signe Uusmees, Keelustatud lastetöö nõukogude okupatsiooni perioodi tingimustes (1970–1980ndatel aastatel), juh. Priit Rohtmets

 

II. Lõputööd usuteaduse rakenduskõrgharidusõppes

1. Rita Belõševa, Martin Lutheri pühakirjamõistmise kesksed põhimõtted ja nende kujunemine, juh. Thomas-Andreas Põder, op. Vallo Ehasalu
2. Kristiina Harjak, „Tema läbi, Temaga ja Temas…“. Pauluse vaade inimese muutumisele kohtudes Kristusega ja selle avaldumine inimese elus, juh. Randar Tasmuth, op. Jaan Lahe
3. Maris Mägi, Hingehoidja kaasamise vajadus ja võimalikkus konsiiliumis SA TÜK ja SA PERH näitel, juh. Liidia Meel, op. Katri Aaslav-Tepandi
4. Inge Papp, Diakooniatöö arengu võimalused Jõhvi linna kirikutes ja kogudustes, juh. Merle Piho, op. Kerstin Kask
5. Doris Raudsepp, Eshatoloogia tavakäsitluste tüüpjooned ja Vítor Westhelle kriitilised küsimused, juh. Thomas-Andreas Põder, op. Volli Nugis
6. Marius Raudsepp, Eesti Kirikute Nõukogusse kuuluvate Tallinnas elavate vaimulike suhtumine eneseabirühma AA ja valmisolek tööks alkohoolikutega, juh. Liina Eek, op. Liidia Meel
7. Kairi Tamuri, Gerhard O. Forde’i käsitus Martin Lutheri ristiteoloogiast ja radikaalne luterlus, juh. Thomas-Andreas Põder, op. Annika Laats
8. Katariina Ubaleht, Kristluse pilt ja teoloogiline dimensioon 1930-ndate Eesti proosas, juh. Riho Saard, op. Jaan Lahe

 

Vt kaitsmiste täpset ajakava Tartu Ülikooli usuteaduskonnas siit ja EELK Usuteaduse Instituudis siit.

Soovitatud:

English