ISSN 2228-1975
Search

Rahu, igatsus ja teadus uue õppeaasta alguses (nr 503/ 27.8.2021)

Uue kooliaasta, uue akadeemilise aasta eel ilmuv ajakirja Kirik & Teoloogia number kõneleb rahust, igatsusest ja teadusest.

„Silm silma ja hammas hamba vastu!” ja „Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast!”. „Aga mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest …”. Kirik & Teoloogia toimetuse liige, kirikuõpetaja ja hingehoidja Katri Aaslav-Tepandi mõtiskleb rahust ja selle kiirgumisest.

Luuletaja ja kunstnik Kristina Viin, Tartu Ülikooli magistrant, kuulus nende hulka, kes käisid sel suvel Setumaal vaatamas Taarka Pärimusteatris etendunud psühholoogilist igatsusdraamat „Petserimaa igatsus”. Oma loos kirjutab Kristina Viin sellest näidendist ja mõtiskleb armastuse, setude ja usu üle.

Värske ajakirjanumber peegeldab kunstielu kõrval ka akadeemilist elu. Kui mõned nädalad tagasi andis Urmas Nõmmik ülevaate teemal „Heebrea Piibli teaduse kohast tänapäeva religiooniuuringutes”, siis täna arutleb Tartu Ülikooli judaistika lektor dr Anu Põldsam „judaistika koha üle tänases usuteaduskonnas ja ülikoolides viljeldavate teadusdistsipliinide hulgas laiemalt” ning küsib „kas, kellele ning millisel kujul judaismi uurimisest tänases Eestis kasu võiks olla”. Artikkel häälestab meid suve järel taas (üli)kooli lainele ja osutab ühtlasi olulisele teetähisele: sel sügisel möödub 30 aastat usuteaduskonna taasavamisest Tartu Ülikoolis.

Selle aastapäevaga langevad aga lähedaselt kokku ka meie Akadeemilise Teoloogia Seltsi 100. aastapäev ning ajakirja Kirik & Teoloogia 10. aastapäev. Nii saab täna lugeda ka 1. oktoobril 2021 toimuvast konverentsist „Kuhu lähed, Eesti teoloogia?”, kuhu kõik kolm aastapäevalist üheskoos meid kutsuvad.

Hüva lugemist ja head uut aastat!

Tänases numbris:

Anu Põldsam, Judaistika – kellele ja milleks?

Kristina Viin, Kustumatust igatsusest. Mõtisklus armastuse, setude ja usu üle.

Katri Aaslav-Tepandi, Rahu kiirgus (Mt 5:38.45).

Konverents „Kuhu lähed, Eesti teoloogia?” 1. oktoobril 2021.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English