ISSN 2228-1975
Search

Pilk maailma (nr 81/ 28.6.2013)

Foto: Kerstin Kask
Foto: Kerstin Kask

 

Küllap olete pannud tähele, et kass võib mõnel ajal (võib-olla suurema osa ajast) magada ja jõudeelust mõnu tunda. Kindlasti olete näinud ka seda, kuidas mõnel teisel hetkel suudab kass keskenduda sellisel määral, et kogu maailmast jääb järele vaid objekt, millele on suunatud pilk. Meil on sellest palju õppida, kas suudame suunata oma tähelepanelikku pilku maailma asjadele? Kas suudame keskenduda oma tegevuses teisele? Teiselt õppida? Kohaneda uue olukorraga, milline ootab meid ju tegelikult ees igal uuel hetkel?

Proovime keskenduda näiteks vene vanausuliste erinevatele harudele. Kirik & Teoloogia on juba avaldanud sissejuhatava ülevaate vene vanausulistest teoloog Alar Laatsi sulest. Järjena sellele avaldame tänases ja järgmises numbris tema artikli vanausuliste harudest. Esimeses osas käsitleb see preesterlikke ja preestritud vanausulisi, sealt edasi pomoore. Järgmises numbris ootavad meid ees fedossejevlased, filippovlased, jooksikud, spassovlased ja tšasovennõid. Mõtleme siis, kuidas kohanevad kirik ja tema liikmed uute olukordadega, sest vanausulised on oma ajaloo jooksul pidanud ennast korduvalt uuesti häälestama.

EELK Kõpu Peetri koguduse õpetaja Hedi Vilumaa arvamuslugu tõstab fookusesse EELK misjonitöö oleviku ja tuleviku. Tema kriitiline küsimus on suunatud sellele, kus jooksevad piirid kuulutuse sisus ja kuulutajate vaadetes. Kas EELK-s on piisavalt reflekteeritud küsimus, kas meie kuulutustöö edastab selget, ühtset ja arusaadavat sõnumit? Kas meie misjonitöö ja identiteet ikka kontsentreeruvad kindlalt eesmärgile?

Kirik & Teoloogia toimetuse liikme Kadri Lääsi mõtisklus kutsub üles vaatama iseendasse. Paradoksaalsel kombel sõltub suhtumine ligimesse suuresti suhtumisest iseendasse. Kui enda sees on suhe patu ja andekssaamise vahel selge, kui pilk endast väljapoole kogub jõudu refleksiooni tugevusest endas, siis võib vaadata teiste poole. Ja pilk ongi selgem.

Tänases numbris:

Alar Laats, Vene vanausuliste harud, 1. osa.

Hedi Vilumaa, Segane kuulutus.

Kadri Lääs, Nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses.

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda jaregistrit autorite järgi.

Soovitatud:

English