ISSN 2228-1975
Search

Kiriklik ja teoloogiline võidujooks (nr 10/ 17.2.2012)

Foto: Urmas Nõmmik

 

EELK Tapa Jakobi koguduse diakon Imbi Arro võrdleb tänases jutluses ristiinimese elu jooksmisvõistlusega ning leiab, et Jumala ees jookseme võidu iseendaga, mitte teistega. „Jumala mõõdupuud mõõdavad ainult inimese enda teekonna pikkust, mitte vahemaid teiste jooksjatega,” kirjutab ta. Nii on ka kiriku ja teoloogiaga ning kiriku ja teoloogia õppimisega. Kirik ja teoloogia ei pea jooksma võidu selle nimel, kumb jõuab Jumalale lähemale, vaid esmalt ikka iseendaga, küsides, kas oma teoloogilises mõtlemises või kiriklikus teenistuses oleme jõudnud nüüd kaugemale kui eile.

Ometi on kiriku ja teoloogia ning kiriku ja teoloogiliste hariduse suhted mõnikord omavahelise võidujooksu moodi. Nendele juhib Alar Laats artikli „Eesti teoloogiline mõte 20. sajandil“ kolmandas osas paratamatult tähelepanu, sest 1991. aastast alates on Eesti teoloogiline maastik tuntavalt muutunud. EELK jaoks on iseäranis viimastel aastatel küsimuseks keeruline suhe ühelt poolt oma kõrgkooli Usuteaduse Instituudiga ning teiselt poolt Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga. Võtame need suhted tänases ja järgmises numbris lähemalt vaatluse alla. Esimesena avaldame Tartu Ülikooli usuteaduskonna dekaani Riho Altnurme arvamusloo „Kirik ja usuteadus-kond“.

Teine arvamuslugu asetab kiriku ja teoloogia suhte Eestis laiemale taustale. Meil on harukordne võimalus ja heameel avaldada ülevaade Läti teoloogilise kõrghariduse maastikust, millest meist vaid vähestel aimu on. Ometi on meil sarnased probleemid. Tartu Ülikooli religioonipsühholoogia professor Tõnu Lehtsaar oli Lätis toimunud religiooni ja teoloogia valdkonna õppekavade evalveerimiskomisjoni juht ning oma muljetest ta kirjutabki. K&T toimetus- kolleegiumi liikmel Urmas Nõmmikul oli au viibida neljapäeval, 16. veebruaril, kahel doktoritöö kaitsmisel ning kahe Uue Testamendi õppejõu valimisel Läti Ülikooli usuteaduskonnas. Tuleb vaid tõdeda: rõõmustagem koos lätlastega.

Teoloogia ja kiriku ning kiriku ja ühiskonna suhete kohta pakuvad tänases numbris lugemist ka raamatututvustus ja hulk uudiseid. Soovime, et hea lugeja saaks võtta korraks aja maha ja mõtelda järele, kellega ta oma eluvõitluses võidu jookseb! Kiriku ja teoloogiaga otsesemalt või kaudsemalt seotud lugejatele soovime aega ja jõudu oma asukoha täpsemaks määratlemiseks kiriklikul ja teoloogilisel pikamaajooksul!

 

Tänases numbris:

Alar Laats, Eesti teoloogiline mõte 20. sajandil (3. osa).

Riho Altnurme, Kirik ja usuteaduskond.

Tõnu Lehtsaar, Religiooni ja teoloogia valdkonna õppekavade evalveerimisest Lätis.

Imbi Arro, Taotlege elupärga (1Kr 9:24-27).

Liina Kilemit, Raamat Eesti elanikkonna vaimulaadist.

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

 

Soovitatud:

English