ISSN 2228-1975
Search

Vaimuvalgus

See ei ole loodud valgus, mis täidab meie vaimu. See on Jeesus, kes on valgus. Ja see valgus ei ole siit maailmast. Ja meie kummardame Jumalat vaimus ja tões ja tõeline valgus on vaimuvalgus, mis pole loodud, on antud meile Jumalalt Jeesuse Kristuse näol. Seda valgust ei saa kirjeldada, sest tal pole selle maailma valguse omadusi. Me võime ainult võrrelda seda valgust siinse maailma omaga, kuid kõik meie võrdlused on poolikud ja abitud. Nii oleme täis vaimuvalgust ja me ei eksi teelt, kui Jumal juhib meid, Jumal, kes on kõik kõiges. Ja kui see valgus on meis, siis on ka Jumala riik meis, me elame hoopis uues mõõtmes, midagi siinpoolset ei kehti enam, me oleme ajatud ja surematud, surm ei võta meid enam, sest me pole enam tema saak, vaid oleme Jeesuse sõbrad ja vennad, Jumala lapsed, Tema pojad. Ja meid ei põleta tuli, ei uputa vesi, ükski maapealne asi ei saa meile kahju teha, sest me oleme tõstetud sellest maailmast välja Jumala riiki. Ja kõik on igavene, ei ole enam aega, on vaid igavene elu, mille oleme saanud Jeesuselt ja Isalt. Me kiidame oma Isa taevas ja Jeesust Kristust, Tema poega, ning Püha Vaim asub tuleleegina me sees, kuid ei põleta meid ära, vaid paneb me palge särama ja valgustab maailma, kus valitseb ilma Jumalata pimedus ja surm. Kogu nähtav maailm on pidevas voolamises, kõik tekib, on korraks ja kaob, kuid meie oleme ainult ON, sest praegust hetke ei ole, on vaid Igavene Praegu ja see kestab niikaua, kuni armas Jeesus meid ära viib enda juurde, et me saaksime igavesti olla temaga ja ning leelutada igavest viit, mis ei hääbu kunagi. Ainult sõnu siis ei ole enam, sest sõnad on siit maailmast, siis oleme Sõna, mis on vägi ja see vägi hoiab meid jäädavalt koos Jeesusega, nagu ta hoiab ka Kõiksust praegu. Jah, vaikime, vennad ja õed, sest sellest saladusest ei saa rääkida, sellest saladusest, mille osad me oleme ja mida me taipame lõplikult siis, kui oleme Jumala juures. Vaikime, vennad ja õed, sest selle maailma vürstid ei taipa vaimuvalguses kõndivaid usklikke, ei, me oleme üksi Suures Vaikuses, selles VALGUSES, mille kinkis meile Isa taevas oma Pojaga, Pojaga, kes ise oli ja on valgus. Ja selles öeldamatu valguse kiirguses oleme vabad ja rõõmsad, kuigi keegi ei taipa meid, kuid meie taipame kõike ja oleme vait. Aamen.


Jaan Tooming (1946) on lavastaja ja näitleja, endine Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor, Eesti Kirjanike Liidu liige, õppinud Tartu Teoloogia Akadeemias.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »
Jutlused ja mõtisklused

Eksimus ja uus elu (Mt 3: 1-2)

1. RESIGNATSIOON JA LOOTUS „Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!““ Need sõnad Matteuse evangeeliumi kolmandast peatükist

Read More »
Arvamused

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English