ISSN 2228-1975
Search

ÜHISAVALDUS ÕIGEKSMÕISTUÕPETUSEST 20. Avaldus Notre Dame’i kohtumiselt: Nähtav ühtsus ja ühine tunnistamine

Viie ülemaailmse kristliku osaduse – anglikaanide, katoliiklaste, luterlaste, metodistide ja reformeeritute — esindajad Notre Dame’i kogunemisel. Foto: Steve Toepp / Notre Dame’i Ülikool

Viis ülemaailmset kristlikku osadust kuulutavad taas head uudist Jumala vabastavast armust

Ajaloolisel kirikupeade kogunemisel andsid viie ülemaailmse kristliku osaduse juhid välja avalduse, millega võtavad endale uuesti kohustuse edastada piibelliku sõnumit lunastusest uutel viisidel kaasaegsele ühiskonnale. Nad ütlevad: „[Me] soovime oma ühist tunnistamist, jumalateenistuses ja teenimises, muuta nähtavamaks meie ühisel teekonnal nähtava ühtsuseni, liikudes üheskoos, palvetades üheskoos ning töötades üheskoos.“

Kohtumine, mis toimus Notre Dame’i ülikoolis Indiana osariigis Ameerika Ühendriikides 26. kuni 28. märtsini, tõi kokku oikumeenilise liikumise osalised viiest globaalsest kristlikust osadusest, kes on toetanud Ühisavaldust õigeksmõistuõpetusest (vt ee oikumeeniliste dokumentide kogumikus Documenta Oecumenica, koost. P. Kaldur, I. Kurg jt, EELK Usuteaduse Instituut, 2006, lk 114-132). See ajalooline kokkulepe allkirjastati algselt roomakatoliku kiriku ja Luterliku Maailmaliidu juhtide poolt aastal 1999 ja on seejärel laienenud, kaasates Metodisti Maailmanõukogu, Anglikaani Osaduse ja Reformeeritud Kirikute Maailmaosaduse.

Ühises avalduses tunnistavad osalejad ja läbi nende kõik kaasatud kirikud tõsiasja, et ühisavalduse loomise protsessiga on ületatud sajanditevanused vaidlused. Nad rõhutavad olukorra pakilisust jagada seda erilist lepituse tunnusmärki „katkise, lahku kasvanud ja riiaka maailmaga“ ja nad tõotavad „edastada seda sõnumit meie aja inimestele ühise tunnistuse ja teenimise läbi tähenduslikul ja asjakohasel viisi.“

Viie kristliku üleilmse osaduse – luterlaste, roomakatoliiklaste, metodistide, anglikaanide ja reformeeritute – Notre Dame’i ühisavalduse teksti leiab siit.

Allikas: LML

Link uudise originaaltekstile avaneb siit.


„Ühisavaldus õigeksmõistuõpetusest“ (Joint Declaration on the Doctrine of Justification, JDDJ) on roomakatoliku kiriku ja Luterliku Maailmaliidu vahel üle kolme aastakümne väldanud oikumeenilise dialoogi tulemus.

JDDJ kohta saab lugeda siit.

Soovitatud:

English