ISSN 2228-1975
Search

Vaimustatud ja vahva (nr 391 / 7.6.2019)

Vaimustatud ja vahva, innustunud ja inspireeriv, võimestatud ja võimas – need on sõnapaarid, mis nelipühade eel  ̶ ja mitte ainult siis  ̶ võiksid iseloomustada kirikut kui Jumala suurt perekonda, milles igaühel on oma ülesanne ja koht, oma nägu ja tegu, oma vastutus ja võimalused.

Eelmises Kirik & Teoloogia numbris ilmus esimene osa üleilmse luterliku kirikute osaduse – Luterliku Maailmaliidu – uurimusdokumendist „Diakoonia kontekstis: uuenemine, lepitus, võimestamine“ (2009). Dokument on saanud üleilmselt laialdase leviku osaliseks ja on jätkuvalt väga aktuaalne. Nii EELK Usuteaduse Instituudi kui Tartu Ülikooli usuteaduskondades on seda juba aastaid diskuteeritud mitmete kursuste raames. Esimeses osas käsitleti diakoonia konteksti ja diakoonia identiteeti. Käesoleval ja tuleval nädalal on teemaks diakoonia praktika. Vastvalminud tõlke autoriks on Alar Helstein.

Tänases Kirik & Teoloogia numbris kutsub EELK Usuteaduse Instituudi magistrant Jane Vain kaasa mõtlema küsimuse üle: mis on evangeelne eetika. Autori sõnul on evangeelne eetika väga praktiline eetika, mis annab suuniseid ja juhiseid ühiskonna praktiliste ja reaalsete probleemide ning kitsaskohtadega tegelemiseks: „Otsustusprotsessis on oluline mõista, kuidas mingi otsustus või kujundatud seisukoht võib mõjutada inimese suhet Jumalaga, kaasinimestega ning ümbritseva looduga.“

Nelipühade jutlus, kus kutsutakse üles mõtestama nelipühade tähendust meie tänases päevas ja isiklikus elus, pärineb õp Jaan Lahe sulest: „Püha Vaimu tegevus, mis ei ole vaid kord nelipühipäeval aset leidnud sündmus, vaid protsess, mis kestab edasi, tähendab seda, et meie lunastus on juba alanud. Püha Vaim on uue olemise vägi, mis on sisenenud inimeksistentsi pimedusse ja madalusse ja mis muudab seda – muudab selle uueks olemiseks, mis on vaba lootusetusest, hirmust ja lõhestatusest.“

Vaimustavaid ja vahvaid lugemiselamusi!


Tänases numbris:

Luterlik Maailmaliit, Diakoonia kontekstis. Uuenemine, lepitus, võimestamine (2. osa).

Jane Vain, Mis on evangeelne eetika?

Jaan Lahe, Vaim, kes vaimustab ja vahvastab (Jh 14:15-20.25-27). Jutlus esimesel nelipühal.

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas rahastab „euro-orbude“ projekte.


Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English