ISSN 2228-1975
Search

Tähenduste avamine (nr 433/ 27.3.2020)

Foto: Karin Kallas-Põder

Asjaolu, et igal sõnal, teol või sündmusel võib olla palju tähendusi, on üldtuntud. Teame seda oma kogemustest, jutuajamistest teistega, ühiskondlikest aruteludest jne. See, kas tähenduste rikkus annab aluse tüliks või annab võimaluse avardavaks dialoogiks, sõltub tähenduse kandjatest ja tähenduse loojatest. Kirik & Teoloogia toimetuse liige Ergo Naab kõneleb seekordses jutluses võimu ja vaimu konfliktist, mis saab ilmseks tähendusloomes, prohvet Jeremija kuulutuse läbi.

Nagu eelmistelgi aastatel, avaldame tänavu 2019/2020 õppeaasta usundiõpetuse olümpiaadi võidutööd. Tallinna 32. Keskkooli 11. klassi õpilane Madli Kaljo kirjutas teemal „Kuidas me kõik lõpuks otsa saame“. Ta arutleb maailma lõpu eri tähenduste üle ning küsib kuivõrd need arusaamad on omavahel konfliktis või kooskõlas. Kas maailma lõpust on võimalik pääseda või oleme me juba praegu tunnistajateks (või pigem käed ümber kaela kägistajateks) meie maailma viimastele hingetõmmetele?

Kirik & Teoloogias jätkub diskussioon EELK õigusreformi üle. EELK Valga praostkonna praost ja Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson selgitab oma kaastöös, mis põhjustel ei toeta ta piiskopkondade mõiste sissetoomist kirikuseadusesse. Ta nimetab ajaloolised põhjused, selgitades milline on luterlik kirik eestlaste kommunikatiivses mälus, ning keelelis-teoloogilised põhjused, kus avab mõistete „preester“, „missa“, „piiskop“ ja  „piiskopkond“ tähendusvälja eestlaste keeletunnetuses.

Head lugemist ja tugevat tervist!


Seekordses numbris:

Mart Jaanson, EELK identiteedist.

Madli Kaljo, Olümpiaadiessee: Kuidas me kõik lõpuks otsa saame.

Ergo Naab, Võimu ja vaimu konflikt (Jr 26:12–16).

Aeg hingehoidliku, ettepoole vaatava ja praktilise kristluse jaoks: Kirikute Maailmanõukogu ja regionaalsete oikumeeniliste organisatsioonide ühine avaldus


Vaata, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka uuendatud 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English