ISSN 2228-1975
Search

Eluvee allikad (nr 484/ 19.3.2021)

Vaimselt terve inimene aina ammutab ja ammutab eluvee allikast. Loodu ammutab tervist ja tasakaalu loojalt. Maa seest tõusva veega allikates, loojanguaegse taeva tuhandes värvis ja meie ligimese südametes, meiega osaduses olevates koguduseliikmetes on meie lohutuse ja tervise allikas.

Tänane mõtisklus on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) Kose koguduse õpetajalt ja Kirik & Teoloogia toimetuse liikmelt Kerstin Kaselt, kes sõlmib ilmekas vormis kokku alguse ja otsa, looja ja loodu ning eluvee allikad. Andres Õie abil valminud videomõtisklust kuulates-vaadates vilksatavad silme eest läbi pildid kõrbest, mis eluvee puudutusest ellu ärkab ja roheliseks muutub.

Noorsootöötaja, praktilise teoloogia magistrandi ja Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu (EEKBKL) diakoni Rando-Kristen Kangro arvamusloost „Vaimse tervise küsimused“ kumab läbi mure meie teismeliste põlvkonna pärast. Põlvkond põlvkonna järel on üles kasvanud motoga „terves kehas on terve vaim“. Kuidas niivõrd kinnistunud seisukohta muuta? Pealiskaudsele ning vastuolulisele „kultuuripärlile“ vastandab Rando-Kristen Kangro oma arvamusloos Juvenalise (roomlane, u 60–127 pKr) luule ning kristliku maailmavaate, mis on 1. sajandist peale käsitlenud inimest kui tervikut.

Palmipuudepüha EELK perikoopide abimaterjal käsitleb salme Mt 21:12–17(18–22). Pühakirjatekst kõneleb seekord templi puhastamisest kaubitsejatest. Mõtelgem seeüle: „Templi puhastamine tekitab lugejas emotsioone, see on otsekui vaikuse ja ilu tegemine, mis on võimalik ja vajalik ka meie pühakodades, samas äratab see revolutsioonilisi tundeid ja küsimust, mis on see, mis tuleks välja heita, millele vastanduda. Juba Vanas Testamendis räägitakse peale templi ehitamise ja parandamise ka templi puhastamisest (2Kn 23:6–15). Kaubandus ja raha templis tundub võõrkehana, Vana Testament on kujutanud ohvrit ette põllumajanduselu osana, mitte kommertsina.“

Suure neljapäeva EELK perikoopide abimaterjal käsitleb salme Mt 26:17–30, kus Jeesus Kristus seab aluse sellele, mida me tänapäeval pühitseme kui armulauda. „Suure Neljapäeva jumalateenistuse peateemaks on armulaua seadmine, millele lisaks meenutatakse väga vana traditsiooni kohaselt Jeesust, kes peseb jüngrite jalgu. 2021. a on pühakirjalugemiste keskmes armulaud – selle eeltähendus paasasöömaaja kujul (2Ms 12:1–8, 11–14), armulaua pakutav osadus Kristuse ja üksteisega (1Kr 10:16–17) ning armulaua seadmine paasasöömaaja raames (Mt 26:17–30).“

Meist igaühel on oma eluvee allikad, meie lastes, meie looduses, meie huvide realisatsioonis. Jeesus Kristus on oma armulauaga pakkunud meile kõigile eluvett, mis kannab ja lainetab, kestab ja toetab. See saab olla iga inimese vaimse tervise kandepind, armastusega puhastatud allikate vesi.

Head lugemist!


Tänases numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/7: palmipuudepüha Mt 21:12–17(18–22).

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 4/8: Suur neljapäev Mt 26:17–30.

Rando-Kristen Kangro, Vaimse tervise küsimused.

Kerstin Kask, Paastuaja palvus.

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas juhised „Üheskoos kirik pandeemia ajal – mõtisklused evangeelsest vaatevinklist“.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Soovitatud:

English