ISSN 2228-1975
Search

Avaramale horisondile (nr 154/ 21.11.2014)

Härmatis
Foto: Katri Aaslav-Tepandi

Erinevalt tavalisest aastavahetuse meeleolust on kirikuaasta lõpp üpris tõsise alatooniga. Me mõtleme surmale, kaduvusele, ka kannatusele. Aga samas on selles ka teine mõõde – me kõneleme igavikust, sellest kuidas elu perspektiiv ulatub ka üle siinse maise elu hapra piiri. On surnutemälestuspüha, aga ka igavikupühapäev, mõnel pool ka viimse kohtu pühapäev või Kristuse kui Võitja püha. Jumal on aja isand, kellel on meelevald aja üle ning see teadmine seab meie algused ja lõpud uuele, avaramale horisondile.

Sellest avarast horisondist kõneleb igavikupüha jutluses Saksamaa Naumburgi ja Ippinghauseni koguduse õpetaja Pille Heckmann-Talvar. Kristus on oma elu, surma ja ülestõusmisega meile ette näidanud, et see, mis näib olevat lõpp, võib olla uue algus. See lootus et kõik saab ükskord uueks, ei ole aga suunatud määramatusse tulevikku, vaid et see uus on Kristuses juba nüüd alanud.

Ajakirjanik ja Raadio 7 tegevjuht  Helle Aan vaatleb, milline sündmus lõppeval kirikuaastal on meie kirikuelust kõige enam meedia tähelepanu pälvinud. „Kirik on meie kultuuri osa ja kultuur on avaliku elu osa. Miks on levinud arvamus, et kirik ei ole n-ö pildil? Samas need, kes Eesti kirikueluga tuttavamad on, teavad, kui palju ja  kui erinevaid tegevusi kogudustes edendatakse. Nii aktiivset tegevust kui täna, pole Eestimaa kirikutes ajaloo jooksul kunagi varem toimunud. Ehk on vastuolu erinevates ootustes?“

Kirikuloolane Priit Rohtmets lõpetab tänases numbris kuueosalise artiklite sarja EELK kirikujuhtide valimistest vaba rahvakiriku ligi saja aastase ajaloo jooksul. Viimases artiklis käsitleb ta lähemalt esimesi taasiseseisvunud Eestis toimunud peapiiskopivalimisi 1994. aastal, kus valituks osutus Jaan Kiivit, ning toonaste valimiste keskset teemat – piiskopkondade moodustamise kava.

Sellel nädalal oleme Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus samuti ühe ajajärgu lõppemise tunnistajad, kui 22. novembril siirdub emerituuri peapiiskop Andres Põder, kes on täitnud kirikujuhi ülesandeid pea 10 aastat. Ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegium tänab ametist lahkuvat peapiiskoppi ülemkarjase koorma ustava kandmise eest ning soovib talle jätkuvat Jumala õnnistust.

 

Tänases numbris:

Priit Rohtmets, Piiskopkonnad ja kiriku tulevik – Jaan Kiiviti valimine kirikupeaks 1994. aastal.

Helle Aan, Mõningad reflekteeringud meie kirikuelust Eesti meediamaastikul.

Pille Heckmann-Talvar, Lootuse ja ootuse horisondil (Ilm 21,1-5).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English