ISSN 2228-1975
Search

Paljususe ühtsus (nr 75/ 17.5.2013)

Foto: Kerstin Kask
Foto: Kerstin Kask

 

Kiriku sünnipäev on käes – ei ühegi üksiku kiriku või koguduse või denominatsiooni sünnipäev, vaid kogu kiriku sünnipäev. Kirik on oma ühtsuses mitmekesine ja see on hea nii. Sest kui kiriku ülesanne on kuulutada evangeeliumi, siis on oluline, et see jõuaks võimalikult paljudeni. Paljudeni jõudmiseks on tarvis väga erinevaid lähenemis- ja kuulutamisviise. Ja neid on ka õnneks olnud palju ning on jätkuvalt palju. Omavahel vaieldes me isegi ei teadusta endale, kui erinevalt võib ühte ja sama Pühakirja tõlgendada. Meeldetuletus kulub seepärast ära ja meie mälu aitab värskendada Kirik & Teoloogia toimetuse liige Jaan Lahe. Tänases numbris avaldame tema kolmeosalise artikli esimese osa, milles ta vaatleb piiblitõlgenduste ajaloo keerukat algust varases kristluses. Nagu ütleb juba artikli pealkiri, on piiblitõlgendusi, sealjuures just kristlikke piiblitõlgendusi palju. Ja see on hea nii.

Hea on ka see, kui inimestel on palju kirikuga seotud unistusi. Veel parem on, kui neist räägitakse. Tänases arvamusloos räägib oma unistustest EEKBL Tartu Salemi koguduse diakoniss Einike Pilli. Neist unistustest koorub üks põhilisemaid kiriku ühtsuse momente – vastutustunne. Kiriku liikmeid saab kõige tõelisemalt panna koos töötama, paljusust sallides seda ületama vastutus Jumala Sõna ees, maailma ees, inimese ees.

Vastutuse selgeim avalik märk on armastus. Nagu tänase jutluse kirjakoht Johannese evangeeliumis ütleb, kutsub Jeesus meid üles mitte vähemale ega rohkemale kui armastusele tema vastu, aga sellest loomulikul kombel tulenevalt iga inimese vastu. Seda tuletab nelipüha jutluses meelde Kirik & Teoloogia toimetuse liige Kerstin Kask.

Palju õnne sünnipäevaks, kirikulised!

 

Tänases numbris:

Jaan Lahe, Võitlus õige piiblitõlgenduse pärast. Kristlike piiblitõlgenduste ajalugu, 1. varane kristlus.

Einike Pilli, Jumalaga unistustes ja reaalsuses.

Kerstin Kask, Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks! (Jh 14:23–29).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda jaregistrit autorite järgi.

Soovitatud:

English