ISSN 2228-1975
Search

Lahkunud on emeriitõpetaja Kalju Kukk (02.08.1943-13.06.2018)

75. sünnipäeva eel on meie seast lahkunud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku emeriitõpetaja Kalju Kukk.

Kalju Kukk sündis 2. augustil 1943. a Pärnus. Kiriklikku teenimist alustas ta jutlustajana, olles selles ametis Eesti erinevates kogudustes – 1964–1968 Paistus ning 1968–1974 Mehikoormal ja Piirisaarel. 1974. a ordineeriti Kalju Kukk aseõpetajaks ning määrati teenima Jämaja ja Anseküla kogudusi Saaremaal, mida ta teenis 1976–1978. 1978. a tuli Kalju Kukk taas mandrile ja määrati Puhja koguduse õpetajaks. Selles ametis oli ta kuni 1991. a-ni, hooldades samal ajal ka naaberkogudust Rannus. Elades 1995. aastast Järvakandis, osales Kalju Kukk Järvakandi koguduse ja hooldekodu teenimises ja pidas Raplas vennastekoguduse palvetunde. 2012. a arvati Kalju Kukk emerituuri, kuid pärast sedagi abistas ta vaimulikke mitmete koguduste juures. 70. sünnipäevaks omistati Kalju Kukele EELK tunnusmärk. Käesoleva aasta kevadel tunnustati teda EELK aukirjaga.

Kui 2014. aastal tähistati Järvakandi koguduses poole sajandi möödumist Kalju Kukke asumisest jutlustajaametisse ja 40. ordinatsiooniaastapäeva, iseloomustas Rapla Maarja Magdaleena koguduse õpetaja Mihkel Kukk oma vanemat venda nõnda: „Tema … teenimisareaal EELKs on ulatunud Mehikoormast koos Piirissaarega kuni Sõrve sääreni välja. Sinna vahele mahub mitmeid kogudusi, mida Kalju kas pikemat või lühemat aega alaliselt või ajutiselt teeninud on, nagu Puhja, Rannu, Tori, Vändra, Treimani, rääkimata rohketest asendamistest Raplas, Juurus jm. See kogemus on andnud talle väga hea pildi eri piirkondade usulisest spiritualiteedist ning Kaljut võib pidada Eesti kirikuloo elavaks entsüklopeediaks.” (Eesti Kirik, 19.11.2014)

Kalju Kuke matusetalitus algab 19. juunil kell 12 Rapla kirikus ja ta maetakse Rapla kalmistule.

Kirik & Teoloogia mõtleb tänumeeles lahkunud kirikuõpetajale, ristirõõmusõnumi pühendunud kuulutajale ja avaldab kaastunnet lahkunu lähedastele.

Meenutame Kalju Kuke kaastööd ajakirjale, mis ilmus ühenduses tema 70. sünnipäevaga: Kalju Kukk, Kui Jeesus tuleks täna meie teenistusele? (Lk 19:41–48) (Kirik & Teoloogia nr 86/ 2.8.2013); vt ka Kalju Kukk 70 (Kirik & Teoloogia nr 86/ 2.8.2013).

 

Foto: Eesti Kirik 2014

Soovitatud:

English