ISSN 2228-1975
Search

Evangeelsest luterlikust kirikust Islandil saab Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas liikmeskirik

Hallgrímuri kirik (islandi keeles Hallgrímskirkja) Islandi pealinnas Reykjavíkis. Foto: Thjodkirkja
Hallgrímuri kirik (islandi keeles Hallgrímskirkja) Islandi pealinnas Reykjavíkis. Foto: Thjodkirkja

Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) nõukogu kiitis 26. juunil 2020 toimunud istungil heaks Islandi Evangeelse Luterliku Kiriku võtmise osaduse liikmeskirikuks. Islandi kirikule üteldi südamest teretulemast! Vastava lepingu allkirjastamine toimub lähiajal. Järgnevas on toodud ära kiriku lühitutvustus.


Ajalugu

Umbes aastal 1000 toimunud Islandi ristiusustamise järel oli maal kaks piiskoppi: saare lõuna poolel Skálholtis ja põhja poolel Hólaris. Reformatsioon sai Islandil alguse aastal 1550. Islandi Evangeelne Luterlik Kirik on Islandi rahvuskirik (Þjóðkirkjan), hõlmates ca. 231 000 liikmega ligikaudu 70 protsenti elanikkonnast. Riigi ja kiriku eraldamine sai parlamendi otsusega alguse aastal 1997; seda laiendati aastal 2020. Põhiseaduses juurduv rahvuslik staatus annab Islandi Evangeelsele Luterlikule Kirikule silmapaistva rolli riigis ja ühiskonnas, näiteks traditsioonilistel tseremooniatel, nagu parlamenditöö iga-aastasel avamisel või uue presidendi ametisse seadmisel.  


Suhted EKOE-ga

Piki aastaid kuulus Islandi Evangeelne Luterlik Kirik nende Leuenbergi Osaduses „osalevate“ kirikute hulka, kes ei olnud Leuenbergi konkordiat allkirjastanud. Antud juhul oli see osalt põhjustatud asjaolust, et Islandil ei olnud teisi evangeelseid kirikuid. Usulise olukorra mitmekesisuse süvenemise, riigi ja kiriku eraldumise ja arvukate rahvusvaheliste kiriklike sidemete tulemusel käivitusid 2017. aastal intensiivsed arutelud EKOE liikmelisuse üle ning Leuenbergi konkordia tõlgiti islandi keelde. Vastavate komisjonide ja vaimulikkonna heakskiidu järel otsustas kirikukogu 2019. novembris taotleda EKOE-s täisliikmelisust. Leuenbergi konkordia üle toimunud põhjaliku teoloogilise arutelu eestvedajaks oli Skálholti emeriitpiiskop Kristján Valur Ingólfsson.


Vt Islandi Evangeelse Luterliku Kiriku kodulehte.

Allikas: www.leuenberg.eu

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (www.leuenberg.eu; nimi sks k Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, nimi inglise keeles alates 26.06.2020 Communion of Protestant Churches in Europa) on Euroopa tähtsaim evangeelsete kirikute osaduskond, kuhu kuulub 94 kirikut ligikaudu 50 miljoni liikmega. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on 1973. aastal alguse saanud kirikuosaduse liige alates 1975. aastast. Ühinenud Metodisti Kiriku Põhjala ja Balti piiskopi piirkonna kirikuna on kirikuosaduse liige alates 1997. aastast ka Eesti Metodisti Kirik.

Soovitatud:

English