ISSN 2228-1975
Search

Terad ja sõklad (nr 354/ 21.9.2018)

Foto: Tõnu Tepandi

Eeloleva pühapäeva varahommikul algab meie maal sügis. Sügis on nii saagikoristuse kui ka külvamise aeg. Külvatakse mitte ainult talivilja vaid ka vaimuvilja, õppimise aeg on ju täies hoos. Aga täna, reedel, on sügisene madisepäev, millal loomad pidada hakkama talveuneks ettevalmistusi tegema. Ja terad ja sõklad vaatavad meile tõsiselt otsa ja küsivad, et kes on kes ja mis on mis.

Käesoleva nädala perikoobi abimaterjal käsitleb Pauluse kirjast roomlastele 10 peatüki 1–13. salmi. „Üheksateistkümnenda nelipühajärgse pühapäeva tekstid kõnelevad Jumala tahteavaldustest – kümnest käsust ja Jeesuse armastuskäsust, mille ta andis äraandmisööl /…/ Perikoobi tõlgenduslugu algab juba Rm 9:30–33, milles Paulus annab perikoobile konteksti: Iisraeli ja paganate lootuse erinevus. Iisrael, kes Pauluse nägemuses loodab tegudele, ja paganad, kes loodavad Kristusele. Paulus on oma sünnirahva pärast kurb – nad ei ole mõistnud Jumala armastuse olemust.“

Arvamusloos „Tegija ja lugeja vahel. „Õige“ piiblitõlke otsingul“ kirjutab Rakvere ning Jõgeva adventkoguduse pastor ja Eesti Piibliseltsi nõukogu liige Toivo Kaasik  vajadusest jätkuvalt tegeleda Piibli tõlkimisega.  Lootusrikkalt kirjutab ta:  „Eesti lugejagi hoiab ühel päeval käes emakeelset Pühakirja, mille tekst arvestab ka lugeja vanuserühma või kodupaiga keelemurret. Piibliselts teeb selle saavutamise nimel jätkuvalt tööd ja kui vahendite ning tegijate nappus ei takista, on lootust, et isa Vello Salo idee jõuda uue piiblitõlkeni 2039. aastaks, mil on eestikeelse Piibli 300. aastapäev, saab teoks.“

Tänase jutluse autoriks on Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Anne Burghardt.  Jutluse aluseks on Apostlite tegude raamatust  (Ap 12:1-11) Peetruse imelise pääsemise lugu.  „Aga Peetruse pääsemise lugu on enamat kui lihtsalt ühe konkreetse füüsilise pääsemise lugu. Seda lugu on maailma eri paigus ikka ja jälle loetud kui vabastamise teksti. Meie jaoks on nüüd küsimus selles, millest Jumal Kristuses meid on vabastanud ning milleks ta meid on vabastanud.“

Head lugemist!

 

Tänases numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 19: üheksateistkümnes pühapäev pärast nelipüha (Rm 10:1–13).

Toivo Kaasik, Tegija ja lugeja vahel. „Õige“ piiblitõlke otsingul.

Anne Burghardt, Vabaks hirmust ja muretsemisest (Ap 12:1-11).

Paavst Franciscus kõneles kristlike juhtidega rassismivastasest võitlusest

 

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English