ISSN 2228-1975

Hüvetöö ja inimlikkus

Karmo Talts

Hea inimene: Küll see Pühakiri on hea raamat.

Lihtsalt inimene: Tere üleaedne. Kõnelesid Pühakirjast, kas sa oled usklik?

Hea inimene: Tere, ligimene. Ükskõik, kas see on otsene tõde või moraalne juhis, hea on see raamat ikkagi.

Lihtsalt inimene: Sa siis usud, et see aitab meil olla hüvelisem?

Hea inimene: Ikka.

Lihtsalt inimene: Ja sinu peamine eeskuju on Jeesus.

Hea inimene: Moraalsest vaatekohast elas Jeesus eeskuju andmiseks liiga lühikese elu. Minu eeskuju on Iiob.

Lihtsalt inimene: Aga kuidas sa siis mõistad Iiobi loo lõpuosa?

Hea inimene: See on religioosselt oluline osa loost, heal inimesel on peamiselt õppida sellest, et enne õnnetusi suutis Iiob hüveline olla.

Lihtsalt inimene: Ma panen ette vaadelda Iiobit isikuna, kes on liiga hüveline.

Hea inimene: Ja kuidas on võimalik olla liiga hüveline?

Lihtsalt inimene: Mõtle sellele, milline puudus on inimesel, kellel puuduvad pahed.

Hea inimene: Ja milline puudus see olla saab?

Lihtsalt inimene: Selline inimene pole inimlik.

Hea inimene: On küll ütlus, et eksida on inimlik. Aga kas see pole sõnakõlks?

Lihtsalt inimene:  Ma arvan, et mitte. Mis on Iiobi loos teda hiljem tabanud meeleheite mõte?

Hea inimene: See on midagi puhtreligioosset, seda aruta parem kellegagi, keda Pühakirja religioosne külg huvitab rohkem.

Lihtsalt inimene: Ma pole selles üldse kindel. Katse iga hinna eest hea olla on nagu töö, katse iga hüvekild välja nõuda.

Hea inimene: Ja mis puutub hüvetöösse Iiobi meeleheide?

Lihtsalt inimene: On teistsugune võimalus hüvele läheneda – hüve näitab end inimestes, kellel on head omadused või kellel õnnestub paremaks saada.

Hea inimene: Kas siis paremaks ei aita saada püüe hea olla?

Lihtsalt inimene: Elus on väljakutseid,  mis annavad ootamatult võimaluse end paremast küljest näidata. See, kas sind tabavad eluraskused, ei sõltu sellest, kas sa püüad pidevalt parem olla.

Hea inimene: Tõsi. Mäletan, kuidas sugulase raske haiguse järel hakkasin tundma huvi heategevuse vastu.

Lihtsalt inimene: Kas sinu meelest on hoolimine teiste ja enese saatusest suurem hüve kui töö iga pisipahe vältimise pärast, hea naaber?

Hea inimene: Pean selle üle veel mõtlema, mu inimlik sõber.

 

Karmo Talts (1979) on literaat.

Soovitatud:

Esiletõstetud lood
Mare Palgi

Üksindusest

Piiblis ei esine kordagi sõna „üksindus“ või „üksildus“. Sellest hoolimata võib öelda, et küllap sündis üksindus siia maailma juba siis, kui Jumal ajas Aadama ja

Read More »

Inimeseksolemise raske koorem

„Ja mida väiksem on seesmine lootus abile, seda suurem tundub teadmatus kannatuse põhjusest“ (Trk 17:12). Kannatustega seonduv tundub vahel olema tabu-teema, mis on liiga püha,

Read More »
Arvamused
Toomas Jürgenstein

Usundiõpetus ja kirik

Päevast-päeva koolis usundiõpetusega tegeledes olen ikka aeg-ajalt püüdnud sõnastada oma õpetatava aine aluseks olevaid põhimõtteid ning mõelda, missugune on selle õppeaine suhe kirikuga. Näiteks, kas

Read More »
English