ISSN 2228-1975
Search

Kirikust, misjonist ja ühiskondlikust lepitusest uue õppeaasta alguses (nr 403/ 30.8.2019)

EELK Usuteaduse Instituudis toimus käesoleva aasta aprillis oluline konverents “Uus Testament: kirik ja misjon”. Nagu kirjutab eestvedaja, usuteaduskonna dekaan ja Uue Testamendi professor Randar Tasmuth, ei kogunetud „mitte üksnes kuulama spetsiifiliselt eksegeetilisi ettekandeid, vaid ka püüdma asetada neid teemasid misjoni, kiriku elu ja kasvamise … teenistusse“. Tänases numbris toome artiklina lugejateni Tasmuthi ettekande, milles ta arutleb küsimuse üle: „Kas saab otsida jüngrite läkitamise mõtet evangeeliumist [Johanesse järgi], mis tundub olevat kirjutatud rahulikuks kontemplatsiooniks Sõna üle, end ilmutava, ent ikkagi mõistatuslikuks jääva Jumala üle?“

Värske arvamuslugu, mis on kirjutatud spetsiaalselt Kirik & Teoloogiale, on seekord päris erakordne, kuna pärineb Aafrikast. Lugu vahendab pilguheidu rollile, mida püüab täita kirik Zimbabwes, riigis, „mille elanikkonnast võtab ligikaudu 86% aktiivselt osa kiriklikust elust …, kuid … mille hetkeolukorda mõjutab sügavalt valulik minevik, mis avaldab negatiivset mõju maa tulevikule“. Õp dr Kenneth Mtata, Zimbabwe Kirikute Nõukogu peasekretär, selgitab Zimbabwe siseriikliku kriisi iseloomu ning kirjeldab kristlike kirikute „pingutusi … teel laiapõhjalise ja ulatusliku … dialoogi poole, mille eesmärgiks on jõuda jätkusuutliku lepituseni“.

Uue kooliaasta alguse puhul saab lugeda EELK Usuteaduse Instituudi rektor dr Ove Sanderi mõtteid õppimisest. Tekst pärineb vastilmunud jutlustekogust „Kõik on arm“, mille avalik esitlus toimub EELK Usuteaduse Instituudis 12. septembril 2019 kell 12.15.

Hüva lugemist ja viljakat uut õppeaastat!


Tänases numbris:

Randar Tasmuth, Theōsis’e ja maailma minemise dialektikast Johannese evangeeliumis.

Kenneth Mtata, Ulatuslik ja laiapõhjaline siseriiklik lepitusdialoog: kiriku roll Zimbabwes.

Ove Sander, Kui mõtlen õppimisele.

Kiriklik kampaania andestust kujutava emoji leidmiseks.


Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik aastatel 2010-2017.

Vaata ka uuendatud 2011.–2018. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English