ISSN 2228-1975
Search

Aja lood – meie lood (nr 511/ 22.10.2021)

Käesolevas numbris jätkame konverentsi „Kuhu lähed, Eesti teoloogia?“ ettekannete avaldamist. Sel korral on fookuses kirikulugu.

Tartu Ülikooli Filosoofia osakonna mõtteloo kaasprofessor teoloogiadoktor Meelis Friedenthal nendib „/…/ oleme osalised pidevalt arenevas traditsioonis. Meie muutumine tähendab, et muutub ka meie arusaamine ajaloost – me räägime küll ajaloost, aga publikuks on meie kaasaegsed. Võime kaasaegseid kõnetada näitabki mingisuguse distsipliini elujõulisust. Ka kiriku kuulutus on alati mõeldud ju kaasaegsetele ja tegelikele inimestele, mitte minevikus elanud inimestele.“ Ta innustab järgnevatel aastate uurimistöös pöörama tähelepanu interdistsiplinaarsusele, globaalsemale haardele ja varasematele ajalooperioodidele.

EELK Usuteaduse instituudi kirikuloo professor dr. theol Riho Saard  kirjutab oma artiklis kirikuajaloo distsipliini kohast teadustes ja selle objektist, kirikuajalooga tegelevatest Eesti keskustest, uurimissuundadest ja kirikuloo temaatilisest kõnetavusest, rõhutades „Elav ajalugu on ikka ja jälle uuesti allikatepõhiselt interpreteeritud ajalugu, mis ei silu ega peida vastuolusid, reflekteerib, suhestub kirikliku sotsiaalse mäluga, püüab tuvastada allikakriitilisi meetodeid kasutades võimalikku valemälu. Teadvustab, et sõnade, sündmuste kirjelduste autentsus ei määratlu sellest, kas need sisalduvad kanoniseeritud piiblis, ega võta aluseks ka traditsioonifundamentalismi, mille kohaselt luuakse tõendatud tõde tegevuste kordamisega.“

Jutluse aluseks olevate EELK perikoopide abimaterjal selgitab sel korral usupuhatuspüha jutluseteksti Jh 8: 31–36, mis koos sellele järgneva lõiguga 8:37–59 on osaks Jeesuse ja juutide vahel Jeruusalemmas lehtmajapühadel toimunud sündmuste ja peetud kõnede reast 7:14–10:21.

Head lugemist!


Tänases numbris:

EELK perikoopide abimaterjal 4/19: usupuhastuspüha Jh 8:31–36.

Meelis Friedenthal, Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus kirikuloo vaatevinklist.

Riho Saard, Vastus M. Friedenthali ettekandele „Kuhu lähed, Eesti teoloogia? Arutlus kirikuloo vaatevinklist“

Poola kirik hääletas naiste pastoriks ordineerimise poolt.


Ajakiri Kirik & Teoloogia kutsub arvamust avaldama  meie ajakiri on avatud kaastöödele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English