ISSN 2228-1975
Search

Poola kirik hääletas naiste pastoriks ordineerimise poolt

Poola Evangeelse Augsburgi Usutunnistuse Kiriku sinodi liikmed hääletasid naiste ordineerimise poolt. Foto: Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska

Luterlik Maailmaliit (LML) tervitas Poola Evangeelse Augsburgi Usutunnistuse Kiriku (PEAUK) otsust lubada naisi pastoriks ordineerida. Laupäeval, 16. oktoobril langetatud otsuses hääletas 45 kiriku sinodi liiget kiriku Naiskomisjoni esitatud ettepaneku poolt, 13 vastu ja 1 jäi erapooletuks.

Arutelu naiste ordineerimise üle Poola luterlikus kirikus on vahelduva eduga kestnud juba üle 70 aasta. Viimase hääletuse ajal 2016. aastal ületas naiste ordineerimise toetajate arv esmakordselt vastaste arvu, kuid jäi siiski alla kahe kolmandiku enamuse, mis oli vajalik kirikuõiguse muutmiseks.

PEAUK-i juhtiv piiskop Jerzy Samiec ütles: „Ma usun, et see on hea otsus ja me näeme sellest tulevaid häid vilju. See on kiriku jaoks olnud pikk protsess ja nüüd leiame mooduse, kuidas koos tulevikku kõndida.”

Samiec lisas: „Mul on eriti hea meel teoloogiat õppivate naiste üle. Varem on minu poole pöördunud mitmed naised, kes ütlevad, et nad ei näe endal kirikus kohta. Nüüd on see muutunud.”

LML-i soolise õigluse ja naiste mõjuvõimu suurendamise programmi tegevjuht dr Marcia Blasi tervitas uudist, öeldes: „Tähistame tänuga laupäeval langetatud otsust. Aidaku naiste anded juhtimises ja teenimises panustada Kristuse ihu ühtsuse tugevdamisse.”

Blasi lisas: „Meie palved on kõigi naistega, kes on selleks päevaks valmistunud, selle nimel töötanud ja seda lootusrikkalt oodanud, samuti kiriku juhtkonnaga, kes astus sammu edasi. Liikumine soolise võrdõiguslikkuse poole kirikus ja ühiskonnas on meie ühine pühendumus ja tunnistus Jumala armastusest maailmas.”

Alates 1963. aastast on teoloogilise väljaõppega naised saanud kogudustes õpetada, jumalateenistusi pidada ja pastoraalset tööd teha. 2008. aastal jõudis teoloogia ja usutunnistuse sinodaalkomisjon järeldusele, et naiste õpetajaametisse ordineerimisel pole teoloogilisi takistusi.

Alates 1999. aastast on naised võinud olla kirikuõpetajad ja teenida diakonitena, juhtida jumalateenistusi ja jagada sakramente, sealhulgas alates 2016. aastast püha armulaua sakramenti, kuid neil ei lubatud iseseisvalt kogudust juhtida ega kandideerida piiskopiks.

Uus resolutsioon jõustub 1. jaanuaril 2022.

Allikas: Luterlik Maailmaliit

Soovitatud:

English