Uudised ja oikumeenia

Luterlik Maailmaliit korraldas Tallinnas rahvusvahelise lepituse ja rahuloome teemalise koolituse

Foto: Luterlik Maailmaliit

4. – 8 dateien vom iphone herunterladen. novembril 2019 toimus Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis Luterliku Maailmaliidu (LML) poolt läbi viidud koolitus Peace Messengers ehk Rahusaadikud magix music maker for free in full german. Koolitus, mis oli suunatud liikmeskirikute noortele vanuses 18 – 30, keskendus konfliktilahendusele ning rühmade ja üksikisikute lepitamisele landwirtschafts simulator 20 kostenlos herunterladen. Esimene samalaadne koolitus viidi läbi 2017. a Jeruusalemmas. Koolitus põhines LML-i koostatud koolitusmaterjalil, mis on ingliskeelsena kättesaadav aadressil https://www.lutheranworld.org/content/resource-peace-messengers-training-manuals how to videos from facebook. Lähikuudel ilmub materjal ka eesti keeles. Koolitusmaterjal on üles ehitatud moodulitena, mida on võimalik kohandada vastavalt konkreetsele kontekstile, milles koolitust läbi viiakse herunterladen. Moodulites käsitletakse erinevaid kontseptsioone ja arusaamu rahust (positiivne ja negatiivne rahu) ja konfliktist (konflikt ei pruugi alati olla negatiivne, vaid võib sisaldada ka edasiviivat potentsiaali) gekaufte filme von maxdome downloaden. Osalejad õpivad analüüsima konfliktide põhjuseid ja erinevaid tasandeid. Oluline koht on arutelul usu kui lepituse aluse üle. 

Tallinnas toimunud koolitusest võttis osa 18 noort erinevatest LML liikmeskirikutest (sh Indoneesiast, Hongkongist, Poolast, Islandilt, Venemaalt, El Salvadorist, Honduurasest jm). Eestist osales koolitusel EELK Kaarli koguduse diakon Kevin Kirs rapid bilder downloaden. Peamised koolitajad olid õp dr Sivin Kit (Luterlik Kirik Malaisias), LML avaliku teoloogia ja religioonidevaheliste suhete programmijuht ning LML noorteosakonna juhataja Pranita Biswasi (Jeypore Evangeelne Luterlik Kirik Indias) download wget certificate. Eesti poolt aitasid koolitust läbi viia EELK vikaarõpetaja Anne Burghardt ja EELK Laste-ja Noorsootöö Ühenduse juhatuse esimees Triin Salmu mahnung muster kostenlosen. Koolituse käigus oli osalejatel muuhulgas võimalus tutvustada enda ühiskonna valupunkte ja peamisi konflikte ning luterliku kiriku tegevust oma kodumaal mp4 video for free. Koolitus algas ja lõppes ühise armulauaga palvusega.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English