ISSN 2228-1975
Search

Tõeline valgus (nr 155/ 28.11.2014)

laternad
Foto: Johann-Christian Põder

Valgus juhib meid läbi kitsa ja pimeda tänava. Ka põhjamaa talv võib tunduda pimeda tunnelina, aga koos talve süvenemisega toob advendiaeg hoovidesse, akendele, tänavatele tuledemere – valguse. Advendiaeg on valguse – tõelise valguse – tulemise aeg. See murrab läbi meie hingepimeduse, vaimupimeduse. See lööb meie silmad särama, meie silmad saavad igaviku läike. See aitab meid näha kõike uues, jumalikus valguses – iseennast, maailma, tulevikku.

Näha asju õiges valguses on järjepidev väljakutse. Tänase numbri artiklina on suur rõõm tuua lugejani legendaarse Tartu ülikoolis töötanud juudi soost teadlase Lazar Gulkowitschi (1898–1941) ettekanne ajaloost kui ideede loost. Gulkowitsch juhatas mh kuus aastat Tartu ülikooli judaistika õppetooli, mis oli ainulaadne kogu Euroopas, kujutades endast olulist verstaposti nii juudi teaduse ajaloos laiemalt kui ka Tartu Ülikooli ning Eesti juudi kogukonna ajaloos. Gulkowitschi arvates mõistame ajalugu õigesti vaid siis, kui näeme seda ajalugu kandvate ja vormivate ideede valguses. Artikkel, mille teist osa saab lugeda järgmisest numbrist, püüabki näidata seda juudi rahva ajaloo näitel.

Juutluse vaimsust, usku ja kultuuri puudutab – valgust heitva näitena – ka tänane arvamuslugu. Toimetuskolleegiumi liige Karin Kallas, kes on õppinud Tartu Ülikooli usuteaduskonna kõrval ka Rootsi Paideia instituudis judaistikat, arutleb selle üle, millisesse valgusesse asetab osalemine igapäevases osaduskonnas teoloogiaõpingud, olgu siis tegemist juutliku või kristliku teoloogiaga: On vaja julgust, julgust siduda teoloogiaõpingud, ükskõik millise usu teoloogia, igapäevaeluga. Teoloogia kui usust mõtlemine, kui refleksioon ei saa olla lahus sellest, mida reflekteeritakse. Peegeldame ju seda, kuidas meie oma usku elame või kuidas teised oma usku elavad.

Saabuvasse advendiaega juhatavad meid kaks jutlust. Esimene pärineb Kaisa Kirkali sulest, kes on Eesti Kirikute Nõukogu projektijuht ja EELK Tallinna Kaarli koguduse abiõpetaja. Ta kirjutab, et meile antakse võimalus tõsta oma silmad ja vaadata üles tõelise valguse poole: Usk ja usaldus, et Tema on meiega, võib täita meid sügava rõõmuga, mis aitab ületada hinge täitnud kaotusvalu või meid tabanud rasked hoobid. Koos Temaga oma igapäeva teed käies on meil midagi võrratult imelist, millest selles maailmas on puudu – meil on lootus keset lootusetust, meil on taevane rahu keset kitsikust.

Algava advendiaja teises jutluses kirjutab toimetuskolleegiumi liige Anne Burghardt Jumala meie juurde tulemise tõelistest märkidest, vägevusest nõrkuses, kutsudes avama uksi ja väravaid: Tehke väravad talle lahti! Armulisel moel ei tule Ta meie juurde oma võimu demonstreerides, vaid pigem seda nõrkadesse peites. Tõepoolest – et seda auhiilgust näha, on vaja valguse kingitust, valgustatud südant ja silmi.

Kirik & Teoloogia toimetuskolleegium soovib Jumala tuge, hoidmist ja õnnistust EELK järgmiseks peapiiskopiks valitud Urmas Viilmale.

Õnne ja rohket õnnistust soovime ka Vana Testamendi emeriitprofessor Otto Kaiserile seoses tema 90. sünnipäevaga.

Õnnistatud advendiaega ja head lugemist!

 

Tänases numbris:

Lazar Gulkowitsch, Ajalugu kui ideede lugu, Vana Testamendi ja juutluse ajaloo näitel, 1. osa.

Karin Kallas, (Juudi) teoloogia õppimisest.

Kaisa Kirikal, Tõeline valgus (Jh 1:9-14).

Anne Burghardt, Nüüd tehke kõrgeks väravad (Ps 24:7-10).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“, sh

Urmas Nõmmik, Otto Kaiser 90 – laudatio.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English