ISSN 2228-1975
Search

Otto Kaiser 90 – laudatio

otto_kaiserPühapäeval saab 90-aastaseks Salzburgi, Jena ja Tartu ülikoolide audoktor, tuntud teoloog ja Vana Testamendi teadlane, professor emeritus Otto Kaiser.

Otto Kaiser sündis 30. novembril 1924. aastal Prenzlaus Saksamaal. Ta asus Teise maailmasõja ajal õppima Berliini Sõjameditsiini Akadeemiasse, saadeti aga idarindele, kus ta on olnud lahingutes nii Velikije Luki lähedal kui Poola aladel. Pärast haavatasaamist ning Kaiseri enda sõnul sügavat eksistentsiaalset ja religioosset kogemust sõjast asus ta õppima teoloogiat Tübingeni ülikoolis. Tema õpetajate hulka kuulusid vanatestamentlased Artur Weiser, Ernst Würthwein ja Karl Elliger, egüptoloog Hellmut Brunner, praktiline teoloog Adolf Köberle, filosoof Wilhelm Weischedel ja semitist Otto Rössler. Õpingutele järgnesid vikaariaastad Balingenis (1952–1954) ja assistendiaastad Tübingenis (1954–1958).

Ehkki Kaiserile pakuti promoveerumise võimalust ka süstemaatilise teoloogia alal, valis ta Vana Testamendi teaduse ning promoveerus ja habiliteerus kiire tempoga: doktoritöö oli „Mere müütiline tähendus Egiptuses, Ugaritis ja Iisraelis“ (Die mythische Bedeutung des Meeres in Ägypten, Ugarit und Israel, 1956, avaldatud 1959, 2. trükk 1962) ja habilitatsioonitöö „Kuninglik sulane: traditsiooniloolis-eksegeetiline uurimus Deuterojesaja Ebed-Jahve-laulude kohta“ (Der königliche Knecht: Eine traditionsgeschichtlich-exegetische Studie über die Ebed-Jahwe-Lieder bei Deuterojesaja, 1958, avaldatud 1959).

1960. aastal asus Kaiser tööle erakorralise professorina Marburgi ülikooli ning oli Vana Testamendi professor sealsamas kolmkümmend aastat (1963–1993), kus ta suhtles lähedalt ka oma veel ühe ja väga olulise teoloogilise õpetaja Rudolf Bultmanniga. Korduvalt on ta olnud usuteaduskonna dekaan, sealjuures ka keerulisel 1968. aastal, mil Marburgi ülikoolis nagu teisteski Euroopa ülikoolides said alguse suured muutused.

Otto Kaiser on olnud väga viljakas autor, sadade artiklite ja kümnete raamatute rida ei ole veel lõppenud. Kahe põlvkonna saksa teoloogide jaoks on olnud möödapääsmatud Kaiseri „Vana Testamendi sissejuhatuse“ viis trükki (Einleitung in das Alte Testament, viimane 1984), tuntud on ka kolmeköiteline „Vana Testamendi Jumal“ ehk Vana Testamendi teoloogia (Der Gott des Alten Testaments, 1993, 1998, 2003), mille teine köide on kirjutatud Tartus olles. Äärmiselt mõjukas on olnud Kaiseri Jesaja raamatu peatükkide 1–39 kaheköiteline kommentaar sarjas Das Alte Testament Deutsch. Kaiser pani aluse kahele olulisele koguteosele Die Umwelt des Alten Testaments ja Jüdische Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit, millega ta kuulub nende pioneeride hulka, kes on tõstnud Vana Lähis-Ida ja varase juudi kirjanduse tähtsuse Vana Testamendi teaduse ja teoloogia jaoks väärilisele kõrgusele. Ta on andnud otsustava impulsi apokrüüfide, eriti tarkuskirjanduse uurimisse, sest on viimased paarkümmend aastat tegelenud nii Jeesus Siiraki raamatu ja Saalomoni tarkuseraamatuga kui ka Iiobi ja Koguja raamatutega. Loomingulisest viljakusest annab tunnistust veel 2013. aastal ilmunud „Iisraeli üks Jumal ja Maailma väed. Jumala tee Vanas Testamendis oma rahva isandast kogu maailma isandaks“ (Der eine Gott Israels und die Mächte der Welt. Der Weg Gottes im Alten Testament vom Herrn seines Volkes zum Herrn der ganzen Welt) ning täiesti värskelt avaldatud (ehkki tiitellehel juba 2015. aasta) juhatus Aleksandria Philoni juurde (Philo von Alexandrien. Denkender Glaube – Eine Einführung).

Otto Kaiser kujutab endast kõige paremas mõttes vana kooli teadlast, kes on osa saanud omal ajal maailma eeskujulikumast saksa kooliharidusest ning õppinud suurte Saksa teoloogide käe all. Tal on avar silmaring, ta on väga aktiivselt osalenud ühiskondlikus elus, ta on kirjutanud ja loenguid pidanud nii Vana Testamendi, semitistika kui ka süstemaatilise teoloogia, praktilise teoloogia, filosoofia, antiikajaloo, klassikalise filoloogia, muusika jm alal.

Eestis on Otto Kaiser olnud paljudele õpetajaks, sest 1990. aastatel oli ta kokku kaks semestrit Tartu Ülikooli usuteaduskonna külalisprofessor ning on pidanud siin ettekandeid korduvalt hiljemgi. Tema loengutest on osa saanud teoloogid, filosoofid, klassikalised filoloogid jt. 1996. aastal valiti ta Tartu Ülikooli audoktoriks. Tema käe all doktoritöö kaitsnute hulka kuulub ka Tartu Ülikooli Vana Testamendi ja semitistika dotsent Urmas Nõmmik (Marburgi ülikoolis 2008).

Otto Kaiseri perekonnast on iseseisvale eluteele suundunud kaks poega ja tütar. Vanem poeg viib edasi isa kunagist huvi meditsiini vastu ja töötab arstina.

Otto Kaiseri sünnipäeva tähistatakse esmaspäeval, 1. detsembril, Marburgi Philippi Ülikooli aulas aktusega.

Ajakiri Kirik & Teoloogia on avaldanud Otto Kaiseri ettekande „Vana Testamendi tähendus kristlikule usule“ (nr 6/20.1.2012 ja nr 7/ 27.1.2012) ning kaks jutlust: „Tunnistame surelikkust – käime valguses (1Jh 1:5–10)“ (nr 27/ 15.6.2012) ja „Usupuhastuspühajutlus (Ps 31:15–16)“ nr 46/ 26.10.2012).

Soovitatud:

English