ISSN 2228-1975
Search

So isamaa, so usk, so rahvas (nr 317/ 5.1.2018)

Foto: Tõnu Tepandi

Lydia Koidula (1867):

„So isamaa, so usk, so rahvas –
kas tunned kuskil kallimat?
Kas tead sõna, mis veel tungi’
võib südamesse kangemalt?
So isamaa, so usk, so rahvas!
See sinu ülem varandus
ei ööd sul, pääva meelest mingu,
ei õnnes ega õnnetus’!

So isamaa, so usk, so rahvas!
kui iial aeg on, tuleta
neid sõnu meele – nüüd ta tulnud!
Nüüd astu ette hoidmata!
Nüüd ära väsi ülespoole
sa ülenda’ kätt, südant, meelt!
Nüüd ära jäta trooni ette
sa kanda kanget palve keelt!

Mo isamaa, mo usk, mo rahvas,
mo püha, kallis emakeel!
Et otsani mo omaks jääksit’,
et hallid juuksed nääks teid veel!
Oh armu Jumal, keda inglid
ja lilled väljal hüüavad:
las’ prii, las’ truu, las’ vaga nähä
mind surres veel mo isamaad!”

Vaata, Eesti Vabariigi 100. aasta ongi alanud.

Täpselt 100 aastat tagasi, 5. jaanuaril 1918 Ristirahwa Pühhapäewalehes kirjutab pseudonüümi Hingekarjane all üks eesti vaimulik läkituse eesti rahvale. Ta ütleb: „Et kogu meie Eesti sugu, Eesti omavalitsus ja ta rahvusline ehitus, Eesti seltskond ja ajakirjandus, nende kihid ja sihid, tervenemise teele pöördes selles sõnas ühineksid: Usk on rahva kalju! Rahvas ei jäksa ilma usuta püsida!”

Jutluse „Jumala ainulisuse saladus (Rm 16:25–27)” autoriks on juubilar teoloog ja tõlkija, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Kalle Kasemaa.

Artiklite rubriigis ilmub Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku perikoopide abimaterjal 5: Kristuse ristimispüha (Gl 3:23–29).

Äsja lõppenud aasta võrra on uuendatud ajakirja sisukorda ja registrit.

 

Head uut lugemisaastat!

 

Tänases numbris:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, EELK perikoopide abimaterjal 5: Kristuse ristimispüha (Gl 3:23–29).

Katri Aaslav-Tepandi, Tõnu Tepandi, 5. jaanuar 1918. Hingekarjase uusaasta läkitus eesti rahvale.

Kalle Kasemaa, Jumala ainulisuse saladus (Rm 16:25–27).

Vesi ilma hinnata: Luterliku Maailmaliidu peasekretäri uusaasta pöördumine.

 

Kirik & Teoloogia ootab lugejate annetusi.

Vaata ka, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2017. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

Soovitatud:

English