ISSN 2228-1975
Search

Oikumeenilisel konverentsil mõtiskleti ökoteoloogiast

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) korraldatud kolmepäevane veebikonverents ning 11. – 13. veebruaril toimunud ökoteoloogia oikumeeniline ja frankofooniline seminar kogusid hääli mõtisklemaks teemal „Ökoloogiliste suhete ümbermõtestamine antropotseeniajastul”.

Paljud rahvusvahelised esinejad käsitlesid küsimusi, näiteks kuidas inimese mõju loodusesse ohustab meie planeedi tulevikku ja millised on selle tagajärjed kristlikele teoloogilistele mõtisklustele ja tegevusele.

Tunnistades, et inimeste ja ökosüsteemide keerukat suhet on sageli vahendanud majandus ja tehnoloogia, rõhutas KMN asekantsler prof dr Isabel Apawo Phiri, et COVID-19 pandeemiat ja kliimamuutusi tuleb vaadelda ka kui meie katkiste ökoloogiliste suhete sümptomeid.

„Isegi kui pandeemia on põhjustanud kasvuhoonegaaside ülemaailmse heite aeglustumise, pole kliimaolukord kuhugi kadunud,“ ütles ta. „Lisaks pandeemia sotsiaalmajanduslikele mõjudele õõnestab kliimamuutus jätkuvalt ülalpidamise aluseid ja hävitab elatist ülemaailmselt, eriti põllumajandustootjate, kalurite ja vaesemate elanike jaoks.“

Dr Fabien Revol, Prantsusmaa öko-teoloogia oikumeenilise seminari peasekretär, rõhutas, et teoloogilisi uuringuid ökoloogia valdkonnas tuleb julgustada ja toetada. „Teoloogial on kristlaste jaoks tegelik missioon põhjuste otsimisel ja ma loodan pühendumusele looduse kaitsmisel,“ ütles ta.

„See on kristliku ilmutuse ökoloogiliste tagajärgede selgitamine,“ lisas Lyoni katoliku ülikooli teadlane Revol.

Ürituse lõppsõnas tõdes KMN majandusliku ja ökoloogilise õigluse programmi juht Athena Peralta, et arutelud aitasid süvendada arusaama, et kõik on omavahel seotud. On fundamentaalne fakt, et omavahelised sõltuvuslikud suhted eksisteerivad kõigis ja kõigega, mis maa peal ekstisteerib.

„Oleme istutanud seemned edasiseks aruteluks ja kaasamiseks. Oluline on lisada, et KMNi jaoks võib see olla esimene kord, kui me oleme koos teoloogidega kajastanud sügavaid ja tungivaid ökoloogilisi probleeme ning see on tõepoolest väärtuslik tõsiasi,“ ütles Peralta, kes oli üks konverentsi koordinaatoreid.

Allikas: Kirikute Maailmanõukogu

Soovitatud:

English