ISSN 2228-1975
Search

Õigustamine või õigeksmõist? (nr 269/ 3.2.2017)

Foto: Janno Preesalu
Foto: Janno Preesalu

Kas pole mitte äärmiselt inimlik tõmmata piir hea ja kurja vahele ning asetada ennast selle kujuteldava joone hea poolele? Kes meist ei arvaks teadvat, mis on õige ja õiglane? Suurem osa meist ilmselt usub end ka vastavalt käituvat. Meie, inimesed, tegeleme oma teguviiside ja tõekspidamiste õigustamisega põhimõtteliselt iga päev. Enese, oma mõtete ja tegude õigeks kuulutamine on justkui inimloomuse vaikimisi säte. Aga kui selline käitumismuster kandub üksikisiku tasandilt laiematesse sfääridesse? Või institutsioonidesse? Mis siis saab?

Reformatsiooni juubeliaasta on kätte jõudnud ja aeg vägagi küps, et mõtiskleda taas reformatsiooni põhiteemadel. Näiteks nagu õigeksmõist. Selleks annab hea võimaluse Vikerraadio vastutav toimetaja ning EELK Usuteaduse Instituudi magistrant Meelis Süld, kes arutleb arvamusloos, kuidas mõista ja selgitada õigeksmõistmist, et see julgustaks Jumala päästeplaanist osa saama.

Eile, 2. veebruaril tähistasime Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäeva. Sellele päevale on pühendatud ka tänane mõtisklus EELK Usuteaduse Instituudi pastoraalseminari juhataja assistendilt Liina Sanderilt. Ta meenutab Siimeoni loo valguses, et meiegi saame õnnistada neid, kellega elus kokku puutume ning edasi anda Kristuse rahu.

Tänases numbris jätkub eelmisel nädalal avaldatud EELK Tallinna Jaani koguduse diakon Annely Neame’i artikkel Jumala kuningriigi evangeeliumist. Teises osas annab autor ülevaate Markuse evangeeliumist narratiivikriitilises võtmes ning vaatleb, milline Jumala kuningriigi ideoloogia avaneb Markuse narratiivi mudellugejale ehk mida Markuse evangeeliumi mudelautor kirjutab ja mudellugeja puhta kullana võtab.

 

Meeldivat lugemist!

 

Tänases numbris:

Annely Neame, Jumala kuningriigi evangeelium, 2. osa.

Meelis Süld, Kuidas mõista õigeksmõistmist?

Liina Sander, Siimeoni õnnistussõnad.

 

Uudised:

Toimus Luterliku Maailmaliidu Euroopa eelassamblee Rootsis.

 

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

„Reformatsioon 500“ logoga rubriigist leiab ülevaatlikult reformatsiooni juubeliga seotud tekstid, mis on ilmunud ajakirjas Kirik & Teoloogia ja ajalehes Eesti Kirik.

Vaata ka 2011.–2016. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama!

 

Soovitatud:

English