ISSN 2228-1975
Search

Usk, lootus ja armastus (nr 33/ 27.7.2012)

(Foto: Kadri Lääs)

 

Apostel Pauluse järgi määratlevad meie eksistentsi kristlasena kolm vaimset jõudu – usk, lootus ja armastus (1Kr 13,13). Ei ole ilmselt juhus, et neid jõude on kolm, sest Jumal, kelle tegevusest räägib kristlik usk, on Kolmainus Jumal.  Nii nagu Jumalas on seotud kolm isikut ja need kolm isikut on samas üks, nii on seotud ka usk, lootus ja armastus. Enamgi veel – ka need kolm on tegelikult üks.

Tänases jutluses kirjutab Tallinna praostkonna vikaarõpetaja ja ajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe, et uskumine tähendab alati valmidust riskida – uskudes astub inimene ühest eksistentsiviisist teise ja ta ei tea, mis teda selles ees ootab – ta saab seda teada alles siis, kui tema otsus usu kasuks on tehtud, lõpikult aga selgub see alles pärast tema maise teekonna lõppu. Miski ei garanteeri, et see, mida me usume, on tõde – ja ometi me usume! Selles mõttes on õigus Paulusel, kui ta ütleb, et me oleme “päästetud lootuse peale” (Rm 8,24).

Aga nii nagu võib kõikuda meie usk, või kippuda kaduma ka meie lootus.  Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse õpetaja Tiina Klement arutleb oma mõtiskluses, mida teha, et lootus ei kaoks.  Ta leiab, et meie kõigi kohus kristlastena on püüda selleks üksteist toetada ja et kiriku ülesanne on jagada lootust maailmale.

Usk on tegev armastuse kaudu ja väljendub hoolivas suhtumises ligimestesse.  Kirikus on selle praktiliseks väljundiks diakoonia, mida käsitleb oma artiklis endine EELK Usuteaduse Instituudi diakooniaprofessor Kari Latvus Soomest. Tänases numbris tuuakse ära tema karitatiivse diakoonia mõiste kujunemist käsitleva artikli esimene pool.  Ajakirja Kirik & Teoloogia tänase numbri peateemadeks on seega usk, lootus ja armastus.

Hüva olümpiat!

 

Tänases numbris:

Kari Latvus, Karitatiivse diakoonia mõiste sünd (1. osa).

Tiina Klement, Kuidas me saame oma eluga anda lootust?

Jaan Lahe, Usk on risk (1Ms 12:1–4a).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Soovitatud:

English