ISSN 2228-1975
Search

Sünnipäevanumber (nr 105/ 13.12.2013)

 

Foto: Urmas Nõmmik
Foto: Urmas Nõmmik

Kirik & Teoloogia alustas ilmumist 2011. aasta advendiajal. Kaks aastat järjest on igal reedel ilmunud ajakirja uus number. Tänaseks on neid kokku 105 (vt ajakirja värsket 2011.–2013. aasta koondsisukorda ja värsket registrit autorite järgi). Ajakirjal on kindel positsioon ajakirjandusmaastikul ning ta areneb jõudsalt edasi. Kõige selle juures on võtmeroll nii lugejatel kui kaasautoritel.

Seetõttu ütleb Kirik & Teoloogia oma teisel sünnipäeval nii lugejaskonna kui toimetuskolleegiumi nimel südamliku tänu kõikidele kaasautoritele (vt Kirik & Teoloogia tänab kaasautoreid). Autorite ring hõlmab praeguseks peaaegu 170 inimest. Mõni neist on klassik, osad hoolikalt valitud välisautorid, kuid 150 inimest on Eesti oma autorid, kes on pidanud võimalikuks ja vajalikuks anda oma panuse platvormile, mis püüab aidata kaasa mõttevahetusele teoloogia, kiriku- ja laiemalt kultuurielu valdkonnas.

Igakuiseid lugejaid on toimetuse käsutuses oleva mõõdiku põhjal olnud ajakirjal keskmiselt ligi kaks tuhat inimest. Populaarseimaid artikleid on sama mõõdikut silmas pidades külastatud enam kui kahest tuhandest erinevast arvutist. Niisiis, kahe aasta arvud sünnipäeval kokkuvõetuna on 105 ajakirjanumbrit, 170 kaasautorit ning keskmiselt ligi kaks tuhat igakuist lugejat.

Tulevikku vaadates on eriline rõõm tutvustada tänases sünnipäevanumbris ajakirja toimetuskolleegiumi laienenud koosseisu (vt Kirik & Teoloogia toimetuskolleegium laienes). Avatud kutse kandideerida toimetuskolleegiumi liikmeks leidis üle ootuste suurt vastukaja. See on selgeim kinnitus tõsiasjale, mis ei ole tagasiviidav ühelegi üksikisikule, vaid üksnes lugejatele, autoritele ja toimetuskolleegiumile ühiselt: populaarteaduslik kultuuriajakiri Kirik & Teoloogia on kujunenud peamiseks pideva eestikeelse teoloogilise mõttevahetuse platvormiks. Ajakiri haarab kaasa piirnevaid distsipliine ning on mitmes mõttes sillaehitajaks. Selle kõige üle võime olla rõõmsad ja tänulikud!

Lugejail on võimalik kuulata vestlust ajakirja toimetajatega Vikerraadio Kirikuelu saates pühapäeval kell 19.05 (järelkuulatav siit).

Sünnipäevameeleolu ei takista lugejani toomast uusi lugusid. Tänase Kirik & Teoloogia numbri artiklis saab sõna Angela Aljas, kes aitab meid ajas lähemale Kristuse sünnile. Ta vaatleb eriti Johannese evangeeliumi kaudu tuntuks saanud sõnade „tee“, „tõde“ ja „elu“ kasutamist apostlike isade kirjutistes. Viimased on ju pärit Uue Testamendi kirjutistega peaaegu samast ajast ja moodustavad olulise fooni evangeeliumite ja kirjade mõistmiseks.

Kirik & Teoloogia toimetuse uue liikme Katri Aaslav-Tepandi advendimõtisklus keskendub vabadusele, mis on meile kingitud ja mida meil pole olnud palju. Kui lugeda viimaste sajandite vabaduseaastad kokku, siis on neid nii vähe, et see paratamatult tuletab meile meelde vabaduse tõsidust. Jah, ka vabadus kohustab, paneb meile õlule iseotsustamise vastutuse. Ja seda saabuva Valguse sünni eel on oluline mõista.

Nii on Matthias Burghardt võtnud nõuks arutleda viha talitsemise teemal. Seegi kuulub meie otsustusvabaduse ja vastutuse juurde, et omavahelistes suhetes anname teravalt hävitava hinnangu vihale, mis aeg-ajalt kõikides meis teise suhtes esile kerkib. Vastutus meie enda ees on vastutus ligimese ees, mille viha võib rikkuda või hävitada. Vastutust peatne Valguse sünd pimedusse meilt nõuab ja selleks meid kohustab.

Head lugemist ja rõõmsat jõuluootust Kirik & Teoloogia sünnipäeval soovivad toimetuskolleegiumi kõik kolmteist liiget!

 

Tänases numbris:

Angela Aljas, Apostlike isade kirjutised ning tee, tõde ja elu.

Matthias Burghardt, Viha talitsemisest.

Katri Aaslav-Tepandi, Jõulud ja vabadus (Fl 4:4).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

 

Soovitatud:

English