ISSN 2228-1975
Search

Siiras tänulikkus (nr 439/ 8.5.2020)

Taas on käes kevad. Loodus on puhkenud õide ja lausa kutsub meid välja värske õhu kätte. Paljud meist ja mitte ainult eakad, vaid ka noored, on veetnud kuid nelja seina vahel, sest kriis, millest meie ühiskond alles tasakesi väljuma hakkab, on isoleerinud meid harjumuspärasest elust ja muutnud meie maailma väiksemaks, kui see tundus varem. Ilmselt oli selle kriisi positiivseks õppetunniks, et me kogesime intensiivsemalt kui iial varem, kui seotud me oleme – sõltumata oma keelest, kultuurist ja elupaigast.

Euroopa päeva puhul mõtiskleb meie tänases arvamusloos Usuteaduse Instituudi süstemaatilise teoloogia professor Thomas-Andreas Põder sotsiaalse õigluse üle, mis peaks olema universaalne ja kõiki inimesi hõlmav, sest me kõik moodustame ühe inimkonna, ühe kogukonna. Põder rõhutab, et selle õigluse aluseks on kristlase jaoks evangeelium, rõõmusõnum Jeesusest kui Lunastajast, millele saab ainsaks kohaseks vastuseks olla siiras tänulikkus – tänulikkus, mis täidab inimest sisemiselt, nii et tema süda hõiskab rõõmust.

Selleks tänulikkuseks on loendamatult põhjuseid. Üheks neist on inimesed, keda Jumal on saatnud meile teejuhtideks ja õpetajateks ning kes on andnud oma panuse selle heaks, et meie elu oleks vaimselt rikkam ja terviklikum. Kahest sellisest teejuhist – egüptoloog Sergei Stadnikovist ja Vana Lähis-Ida uurijast Michael Helzerist, jagab tänases arvamusloos oma mälestusi Tartu Ülikooli usuteaduskonna Vanade Idamaade usundiloo dotsent ja tuntud tõlkija Amar Annus.

Ajakiri Kirik & Teoloogia avaldab ka järjekordse osa Euroopa Evangeelsete Kirikute Osaduse dokumendist, mis käsitleb kristlaste osadust teineteise ja Kristusega. Meil on põhjust olla tänulikud sellegi eest, et Jumal meid sellesse osadusse on kutsunud ja selles olla võime – osaduses, mis ei tunne rahvuste, keelte, kultuuride ega viimselt ajagi piire, ühendades kõik neid, kes on Tema omad nii ajas kui igavikus.


Tänases numbris:

EKOE,  Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas õpetuskõneluse tulemus, 2. osa.

Amar Annus, Kohtumised Heltzeri ja Stadnikoviga Tallinna vanalinnas.

Thomas-Andreas Põder, Astudes välja õigluse eest.

Luterliku Maailmaliidu andmetel on kirikute toetusvajadus suur

Juhtkirja foto: Ergo Naab


Vaata, kuidas viidata Kirikus & Teoloogias avaldatud kirjutistele.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Vaata ka uuendatud 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Soovitatud:

English