ISSN 2228-1975
Search

Luterliku Maailmaliidu andmetel on kirikute toetusvajadus suur

Luterliku Maailmaliidu kiirreageerimisfondi on laekunud üle 50 avalduse, mis näitavad, et kirikute toetusvajadus on suur. Luterliku Maailmaliidu (LML) COVID-19 kiirreageerimise fondi kaudu on rahalist toetust taotlenud enam kui 50 liikmeskirikut kogu maailmas. Fond loodi aprilli keskel, et aidata kirikuid ja kogukondi, kes võitlevad koroonaviiruse haiguse (COVID-19) pandeemia tagajärgedega.

Viimase kahe nädala jooksul on kirikujuhid pöördunud LML-i osadusbüroo poole, jagades üksikasju selle kohta, kuidas nad töötavad enneolematu ülemaailmse kriisi ajal kõige rohkem abi vajavate koguduste ja kogukondade toetamisel. Need hõlmavad nii reageerimise kui ka ennetamise algatusi, samuti kiriku tegevuse kohandamist jumalateenistuste ja veebiressursside otseülekandeks.

LML-i Diakoonia ja Arengu programmi (Diakonia and Development) tegevjuht Marina Dölker selgitab, kuidas paljudes riikides on inimeste koondamine esitanud uskumatuid väljakutseid nii koguduse liikmetele kui ka laiemale kogukonnale. “Taustades, kus inimesed sõltuvad oma igapäevasest sissetulekust, võib selline igapäevase elu ja majanduse katkestamine olla tervete perede jaoks eluohtlik,” sõnas Dölker. “Samuti on kõige haavatavamad need, kes ei suuda end viiruse eest kaitsta nõuetekohaste WASH (vesi, kanalisatsioon ja hügieen) rajatiste puudumise või isikukaitsevahendite, näiteks maskide puudumise tõttu,” lisab ta.

Abi- ja ennetustegevused

Algselt loodi fond LML-i eelarve vahendite ümberjaotamisteks koos taotlustega seotud asutuste ja liikmeskirikutega, kes suudavad seda erakorralist pöördumist toetada. “Erinevad partnerid ja liikmeskirikud on juba panustanud suuremate ja väiksemate summadega,” sõnab Dölker. “Ja meie jaoks on tõepoolest iga panus käegakatsutav solidaarsuse väljendus kirikute vahel sel raskel ajal.”

Kuna ametlik taotlusvoor saadeti välja kaks nädalat tagasi, on LML saanud üle 50 toetustaotluse, mida Dölker kirjeldab kui “üsna üle jõu käivat ja näitab, kui palju seda tuge vajatakse”. Paljud projektiettepanekud keskenduvad viivitamatule abistamisvajadusele, näiteks Aafrika kirik, mis taotles raha 10 tonni riisi ostmiseks, et aidata kogukonnaliikmetel järgmistel nädalatel ellu jääda.

Psühholoogilised ja vaimsed vajadused

Teised kirikud on taotlenud vahendeid reageerimise ja ennetustegevuse kombineerimiseks, sealhulgas teadlikkuse tõstmiseks, maskide ja desinfitseerimisvahendite levitamiseks, aga ka toiduainetega varustamiseks. Üks Aasia kirik, märgib Dölker, teeb ettepaneku paigaldada avalikesse kohtadesse veekraanid, et inimesed saaksid korralikult ja regulaarselt käsi pesta.

Dölker toonitab ka jõupingutuste toetamise olulisust, et aidata koguduse liikmetel püsida ühenduses selliste tegevuste kaudu nagu veebipõhised jumalateenistused. “Praeguse olukorra psühholoogiline koormus on tohutu ja kirikutel on praegusel ajal oluline roll inimeste psühholoogiliste ja vaimsete vajaduste eest hoolitsemisel,” lõpetab ta.

Allikas: Lutheran World Federaition

Soovitatud:

English