ISSN 2228-1975
Search

Tõotatud jõulurahu (nr 106/ 20.12.2013)

Foto: Anu Põldsam
Foto: Anu Põldsam

Kristuse sünnipäev on lähedal. Ta on nii lähedal, et tänane Kirik & Teoloogia number ilmubki juba jõulude vaimus. Toome lugejani kaks jutlust. Neljandaks advendipühapäevaks on EELK Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson kirjutanud jutluse Maarja külaskäigust Eliisabeti juurde. Luuka evangeeliumi sõnul ütleb Eliisabet Maarjale „Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili!“ Nii tunnistab Eliisabet Maarja õndsaks, sest oma alandlikkuse ja usuga on ta olnud vääriline armu osakssaamisele, ning Jeesuse õndsaks, sest temas saab Jumal inimeseks. Siit järeldub meile, et peaksime avama ukse Jeesusele oma südameski.

Jõuluõhtu jutlus on Kirik & Teoloogia toimetuse liikme Urmas Nõmmiku sulest. Ta lähtub õilsa kuninga ja rahuajastu ettekuulutusest Jesaja raamatus ning arutleb sellise kuninga olemuse üle, ideaalide üle, mille kohta võib kriitiliselt küsida, kas on need üldse teoks saanud. Ka kuulutatud rahuajastut tundume ikka veel ootavat, sest märgid ei näi seda kinnitavat. Aga jõuluõhtul on põhjust vastata säärastele küsimustele hoopis mitte ajaloost lähtudes, vaid enda sisse vaadates – rahukuninga ja -ajastu sündimise valguses.

Ka Kirik & Teoloogia toimetuse liiget Anne Burghardtit on vahetult jõulude eel liigutanud mõte sellest, mida muudab jõululapse sündimine meie igapäevastes asjades, isegi just nendesamade jõulupühade pidamises. Kas pingutame lõputult, et olla ja näida ühiskonnale üdini tubli, või võtame aja maha ja oleme rahul sellega, mis meile on jõululapsega antud. Teeme end ühiskondlikust tubliduse kultusest priiks ja tunnistame Jumala tunnustust.

Tänase Kirik & Teoloogia numbri artikkel on üle pika aja võtnud teemaks ajakirja programmiski nimetatud Uku Masingu pärandi. Toimetuskolleegiumi liige Johann-Christian Põder on artikliks vormistanud 14. novembril kolmandal Uku Masingu loomingu lähilugemise seminaril Tartus peetud ettekande. Seda saab pidada oluliseks sündmuseks, sest Masingu vähetuntud näidendi „Palimplastid“ teemal on sõna võetud harva. Nüüd on lugeja ees näidendi käsitlus teoloogilisest vaatevinklist, spetsiifiliselt teodiike probleemi valguses. On oluline mõista, kas ja kuidas Masing oma näidendis seda probleemi lahendada võttis.

Kirik & Teoloogia toimetus soovib lugejaile head 4. advendipühapäeva ning õnnistatud jõulupühi!

 

Tänases numbris:

Johann-Christian Põder, „Palimplastid“ ja teodiike.

Anne Burghardt, Tublidusest jõulude eel.

Patrik Göransson, Maarja külastab Eliisabetti. Jutlus 4. advendipühapäevaks (Lk 1:39–45).

Urmas Nõmmik, Meile sünnib kuningas. Jutlus jõuluõhtuks (Js 11:1–9).

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2013. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Soovitatud:

English