ISSN 2228-1975
Search

Soome peapiiskopina seati ametisse Tapio Luoma

Foto: Timo Jakonen

Oma ametisseseadmise jutluses rõhutas Soome Evangeelse Luterliku Kiriku (SELK) uus peapiiskop Tapio Luoma, et eelkõige on oluline kaastunne ning kirikus on esmatähtsad inimesed. „Jeesuse sõnum väärtuste õigest korrast kõneleb meile sellest, milles seisneb kristlik usk ja kiriku elu. See kõneleb inimesest, kelle on loonud Jumal; inimesest, kes vajab teist inimest ja Jumalat; inimesest, kelle otsused ja valikud mõjutavad teisi inimesi ja kogu loodut; inimesest, keda armastab Jumal ja kelle kaudu Jumal tahab näidata oma armastust igal pool.“

Tapio Luoma seati Luterliku Maailmaliidu (LML) liikmeskiriku SELK-i peapiiskopi ametisse 3. juunil 2018 Turku katedraalis. Luoma, kes varem teenis Espoo piiskopina, valiti ametisse 1. märtsil 2018, ta alustas uues ametis tööd 1. juunil. Ta võttis ameti üle eelmiselt peapiiskopilt Kari Mäkinenilt.

„On rõõm ja au olla osaline sellel olulisel päeval sinu elus ning selle kiriku elus,“ ütles LML-i peasekretär õp dr Martin Junge, kes võttis osa ametisseseadmisest koos teiste põhja piirkonna kirikujuhtidega, kirikute ülemaailmse osadusega ja oikumeeniliste partneritega.

„Sa võtad Soome Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi ameti üle keerulistel, kui mitte segastel aegadel maailma ajaloos,“ ütles Junge. „Väga mitmed arengud osutavad kasvavale polariseerumisele ja killustumisele maailmas, ja tõsi, ka kirikus. Inimeste, koguduste ja riikide jaoks muutub koos töötamine üha raskemaks.“ LML-i peasekretär kutsus uut peapiiskopi „jätkamata Luterliku Maailmaliidu teekonnal kaasas käimist“ ja LML-i liikmeskirikute ühist tunnistust maailmas.

 

Inimeste teenimine killustunud ajastul

Jutlustades kirjakohale Mt 16:24–27, väitis peapiiskop Luoma, et Soome vajab diskussiooni väärtuste üle. „Meie ühiskonnas on lahkarvamusi paljudes küsimustes,“ ütles ta. „Üha enam kinnistuvad vaated jaotavad inimesed erinevatesse leeridesse, kes peavad pingutama, et üksteisega suhelda.“

„Siiski on midagi, mida meie lahknevad vaated peavad väärtuslikuks ja oluliseks, nimelt seda, mis on hea inimese jaoks. Seda püüab vastutustundlik valik ja otsustamine võtta arvesse,“ ütles ta.

Tapio Luoma on sündinud 1962. aastal. Ta ordineeriti preestriks 1987 ning ta sai Espoo piiskopiks 2012. a veebruaris. Ta teenis 2002–2012 aastatel vikaarina Seinäjoki piirkonnas, 2001–2007 Lapua piiskopkonna assessorina, 2010–2012 praostina Lõuna-Pohjanmaa praostkonnas. Ta on osalenud ka üldsinodi ja teiste kirikuinstitutsioonide töös.

 

LML-i peasekretäri autasustati Püha Henri ristiga

Päev enne uue peapiiskopi ametisseseadmist autasustas peapiiskop Mäkinen LML-i peasekretäri, õp dr Martin Junget Püha Henri ristiga. See on kõrgeim aumärk ja tunnustus, mida antakse oikumeeniliste teenete eest nii soomlastele kui välismaalastele, kes on edendanud SELK-i suhteid sõsarkirikutega, kui ka olulise humanitaartöö eest välismaal ja misjonitöö eest.

Oma kõnes juhtis Mäkinen tähelepanu peasekretär Junge juhtimisele LML-i oikumeeniliste suhete kujundamisel, soolise võrdõiguslikkuse ja noorte kaasamise edendamisele ning LML-i jätkuvale pühendumisele toetada ülemaailmselt inimesi, kes on sunniviisiliselt pidanud ümber asuma oma elukohtadest.

„Junge on teadlikult ehitanud üles LML-i kui osaduse identiteedi. See on olnud oluline suund kõigi liikmeskirikute jaoks, sh Soome Evangeelse Luterliku Kiriku jaoks. Samal ajal on Junge olnud sillaehitaja, kui LML-i liikmete vahel on tekkinud pinged,“ ütles Mäkinen. „Martin Junge on tugev oikumeeniline juht ühenduses väärtustega, tema töö ja esindamine ülemaailmse luterluse häälena on andnud olulist tuge kohalike kirikute tööle ja orienteerumisele.“

 

Allikas: LML

Soovitatud:

English