Arhiiv

Kolmainsusest koroona kriisi valguses (nr 443/ 5.6.2020)

Pühapäeval tähistame me kolmainupüha, mis tuletab meile meelde, et Jumal, kellesse me usume, ei ole lihtsalt maailma Looja ja ülalpidaja, vaid on Kolmainus Jumal – Jumal, kes loob, hoiab meid alal, lunastab meid ja loob meid uueks calibre downloaden nederlands.

Kolmainupühale on pühendanud tänase jutluse ka Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja ja Viru praost Tauno Toompuu. Õpetus Kolmainsusest ei ole mõeldud „Jumala ära seletamiseks“, nagu vahel ekslikult on väidetud, vaid hoopis vastupidisel eesmärgil – selleks, et tunnistada, kui mõistetamatu ja hoomamatu on Jumal which netflix titles you can. Ja ometi on meil paradoksaalsel viisil võimalik seda kogedes ja tunnistades midagi Tema kohta taibata ja aimata – selle põhjal, mida Ta kui Kolmainus, meie Looja, Lunastaja ja Uuekslooja ise end meile ilmutab cooking simulatoren. Ta teeb seda kõikjal, kus me Temaga kohtume ja Tema suurust ja vägevust kogeme.

Äsja on meil olnud ainulaadne võimalus – kogeda Jumala ligiolu koroonakriisis von youtube film herunterladen. Kindlasti ei olnud see kriis Jumala karistus pattude eest (näiteks apostel Paulus ei räägi üldse pattudest, vaid üksnes patust ainsuses, mida ta mõistab kui meid rõhuvat ja orjastavat väge, millest me igatseme lunastust), kuid see oli uus ja meile ootamatult osaks saanud olukord downloaden ios 10.3.

Tänases arvamusloos kirjutab oma kogemustest seoses koroonakriisiiga Saksamaal tegutsev Eesti kirikuõpetaja Merike Schümers-Paas. Tema lugu on vastuseks paljude inimeste küsimusele, kus oli Jumal selle kriisi ajal gütertrennung kostenlos downloaden. Vastus on, et Ta oli meie kõrval ka siis, kui me seda ei kogenud. Ta on alati nähtamatul ja salapärasel viisil meie kõrval, kõneledes meiega kõigi meie eluolukordade kaudu smart notebook 11 download german free.

Küllap kõneles Ta meiega ka selle kriisi läbi, mis tuletas meile meelde meie elu haprust ja haavatavust, aga ka seda, kui väärtuslik on meie elu, mille Jumal on meile kinkinud deutsche nationalhymne herunterladen. See on ainukordne ja ainulaadne võimalus, milles saame teostada oma inimeseks-olemist, teades, et meie inimeseks-olemises peegeldub meie jumalanäolisus – see, et oleme loodud Kolmainu Jumala näo järgi herunterladen.

Tänasest numbrist võib lugeda:

Clare Amos, Piibel anglikaani kiriku traditsioonides

Merike Schümers-Paas, Koroona-ajastu Landefeldis

Tauno Toompuu, Kolmainupüha

Society of Biblical Literature mõistis hukka Piibli kuritarvitamise Ameerika Ühendriikide presidendi poolt

Martti Kalda kaitses doktoritöö

Juhtkirja foto: Ergo Naab


Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele download sims 4 cheats. Vaata ka 2011.–2019. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

Kutsume jätkuvalt ajakirja Kirik & Teoloogia väljaandmist toetama! Hakka meie püsiannetajaks!

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

Toeta ajakirja väljaandmist!
English